Lokalrådets møder

Sorring Lokalråd

Du er altid velkommen til at kigge forbi med relevante emner, indspark eller være med på en lytter til lokalrådsmødernes første 1/2 time, hvorefter vi beder om ro til at arbejde. Hvis du har en kringlet sag, bedes du fremsende en mail med info til lokalrådet senest ugen inden mødet til lokalrad@sorring.dk

 

Følgende mødedatoer er fastlagt for 2022