Lokalrådets møder

Sorring Lokalråd

Du er altid velkommen til at kigge forbi med relevante emner, indspark eller en lytter på lokalrådsmødernes første 1/2 time, hvorefter vi beder om ro til at arbejde. Hvis du har en kringlet sag, bedes du fremsende lidt info til lokalrådet forud for mødet på mail til lokalrad@sorring.dk.

 

Følgende mødedatoer er pt. fastlagt for 2022: