Lokalrådets møder

Sorring Lokalråd

Du er velkommen til at kigge forbi med relevante emner, indspark eller en lytter på lokalrådsmødernes første 1/2 time, hvorefter vi beder om ro til at arbejde. Hvis du har en kringlet sag, bedes du fremsende lidt info til lokalrådet forud for mødet på mail eller kontakte os på anden vis. De næste lokalrådsmøder er. :

 

Følgende møde datoer er fast lagt for 1. halvår 2021.