Lokalrådets møder

Sorring Lokalråd

Du er velkommen til at kigge forbi med relevante emner, indspark eller en lytter på lokalrådets møders første 1/2 time, hvorefter vi beder om ro til at arbejde. Hvis du har en kringlet sag, bedes du fremsende lidt info til lokalrådet forud for mødet på mail eller kontakte os på anden vis. De næste lokalrådsmøder er. :

 

Følgende møde datoer er fast lagt for 1. halvår 2019.

  • 20/2 Sorring – Kl. 19 sted og dagsorden følger senere
  • 24/4 Sorring – Kl. 19 sted og dagsorden følger senere
  •   7/8 Sorring – Kl. 19 sted og dagsorden følger senere

Desuden planlægges afholdelse af et Borgermøde i maj måned. Hvis muligt sammen med eller i forlængelse af fælles spisningen.