2020


Borgermøde
23. september kl. 19 – 21 i Sorring Borger & Kulturhus
Aftenens emne:
Kommuneplan 2020 – 2032
Kom og mød politikere og embedsmænd fra Silkeborg kommune og få en snak om den nye kommuneplan.
Hvordan skal Sorring udvikle sig? 
 Sorring Lokalråd er vært for Borgermøde om den nye kommuneplan, som fastlægger, hvordan området skal udvikle sig i de næste 12 år.
 På borgermødet er der politisk deltagelse fra medlem af
Plan- og Vejudvalget Helga Jacobsen
Administrativ deltagelse fra direktør Hanne Ahrens og byplanlæggere Torben Christensen og Gry Hansen fra Silkeborg Kommune
Midtjyllands Avis deltager også og vil dække borgermødet.
Kommuneplanen, som kommer til at gælde for perioden 2020-2032, skal vedtages af byrådet i december 2020.
Spørgsmål og debat om planen.
Klil her for at se hele planen
Med ønske om stort fremmøde.
Dallerup Sogns Lokalråd