Byggeri Møllebakken

Vi har igennem en længere periode, arbejdet på en fornyelse af vores vandbeholder på Møllebakken.

Nedenfor på siden, er der nogle informationer omkring projektet.

Vi forventer at påbegynde nedbrydningen af eksisterende beholder samt pumpehus på Møllebakken medio/ultimo maj måned.

 

*** Update d. 11.05.2020

Grundet opførelse af ny vandbeholder på Møllebakken etableres der en midlertidig beholder og udpumpningsstation på Industrivej. Under etableringen vil der i denne uge (uge 20) være nedsat forsyningskapacitet. Især højt beliggende boliger vil i spidsbelastningsperioder kunne opleve lavt eller manglende vandtryk. Vi beklager de gener dette må give.

 

Model i 3D af bygningen set fra Møllebakken.

Snittegning af bygningen med højdeangivelse.

Plantegning af bygningen.