Byggeri Møllebakken

Model i 3D af bygningen set fra Møllebakken.

Snittegning af bygningen med højdeangivelse.

Plantegning af bygningen.