Landsbyportalen for Sorring/Toustrup-området

Sorring.dk samler alle landsbyens foreninger og virksomheder ét sted. Vi vil gerne have alle interesserede aktører med på siden, så hvis der mangler nogen på hjemmesiden, så læs mere om medlemskab her på siden.

Formål/Vision

Internetgruppen Sorrings formål er:

  • At fremme kendskabet til Sorring-området rundt i landet med henblik på at tiltrække fremtidige borgere til Sorring-området.
  • At bidrage til at sikre relevant information om lokalområdet til de lokale borgere, herunder især nytilflyttede.
  • At fremme lokalbefolkningens kendskab til Internettets muligheder som værktøj til at opnå disse målsætninger.

Til opnåelse af dette formål driver Internetgruppen Sorring for sine medlemmer en Internet-hjemmeside med adressen  www.sorring.dk.