Pottemageregnens Amatørteaterforening

 

Velkommen til Sorring og velkommen til Pottemageregnens Amatørteaterforening!!

Områdets ubestridt bedste tilbud til alle teatertosser – hvis ikke du er det inden du kommer, tosset altså, så kender vi den helt rigtige vaccine – tro os, vi har årelang erfaring i den slags manipulationer.

Vi kan om nødvendigt få det værste frem i de bedste, og det siger ikke så lidt endda!

Har du ikke før hørt om vores lille forening, lad os for nemheds skyld kalde den PAF (det bli’r du sikkert også, når du ser hvad vi kan), så tillad os lige kort at fortælle, hvad vi står for.

Som sagt er vi en forening af glade teatertosser, der er vilde med at lave teater, revy, cabaret og musical. Der er nogle i foreningen der siger, at vi gør det primært for vores egen skyld.

Det er måske ikke helt ved siden af, men hvis ikke man selv har hjertet med, hvordan skulle andre så få noget ud af at se på det vi laver.

Kontakt gerne ét af bestyrelsesmedlemmerne for nærmere information og evt. medlemsskab. Der er altid brug for aktive amatører, ikke kun skuespillere, men også folk som kan sy, sminke, hamre, banke og skrue, lave mad og meget mere..

Eller bliv medlem blot for at støtte det gode frivillige arbejde, som er med til at samle de lokale teatertosser.


Igangværende og kommende tiltag i teaterforeningen

Generalforsamling

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Pottemageregnens Amatørteaterforening – PAF

Torsdag d. 21. februar 2019 kl. 19.00 i Gøgleriet – Hovedgaden 18 – 8641 Sorring

Dagsorden for generalforsamlingen er som følger:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning og aktivitetsplan 2019
  3. Regnskab, herunder fremlæggelse af budget
  4. Indkomne forslag (Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før – enten via mail til gnyffer@gmail.com eller pr. brev til Gitte Rasmussen, Høghgårdsvej 3, 8641 Sorring)
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg til bestyrelsen er Gitte Rasmussen, Rikke Dahlberg og Carsten Staunstrup. (Carsten modtager ikke genvalg).
  6. Valg af revisor og suppleant
  7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der være lidt fællessang og PAF er vært ved en let anretning.

Bestyrelsen

 

Sang – Stemmetræning

Det udbudte stemmetræningskursus med Gjern Aftenskole vil blive udbudt igen i marts 2019. Hold jer orienteret på Gjern Aftenskoles hjemmeside: Gjern aftenskole

 

Medlemsfest

Medlemsfesten var en bragende succes. Tak til alle dem, som var med til at gøre det til en god aften

 

Medlemskontingent 2019

Husk at betale dit kontingent for 2019 hvis du ikke allerede har gjort det. Du kan betale dit kontingent her

 

Efterfest for “Indenfor Murene” og “Teatertruppen”

Reserver allerede nu Lørdag den 24. August 2019 hvis du har været deltager på eller bag scenen. Mere info følger i Miniavisen og på facebook.

 


Nyt medlemssystem i PAF

Vi har indført et nyt medlemssystem i PAF som benytter det samme system som der bruges i STIF (Sorring Toustrup Idræts Forening).

Hvis du har spørgsmål eller problemer med registreringen, er du velkommen til at skrive til pafsorring@gmail.com

Du kan stadig registrere dig for medlemsskab i 2018 under Kontingent og tilmelding

Du kan også se medlems- og deltager lister her