Badminton

Badminton starter september og sæsonen slutter 1. april

Online-tilmelding, se hold og tider under “Tilmelding til Badminton

 

 

Venlig hilsen
Badminton udvalget
Henrik Fuglsang ,Gert Bammeskov, Lillian Nowak, og Morten Nordsmark

Kommende arrangementer 

Ingen Events