Sorring Lokalråd

Områdets udvikling

Vi arbejder aktivt med udvikling og den positive fortælling om området.

Sorring Lokalråd har i nært samarbejde med Sorring-Voel Landsbyklyngen i længere tid været i gang med kortlægning og muligheder omkring områdets udvikling. Gruppen har i forrige måned haft et konstruktivt møde med Borgmesteren, Plan- og Byg-chefen samt jordejere med interesse i udstykning eller salg til dette. Disse områder ligger allerede i udviklingsområdet, og er dermed hurtigere af få igennem det kommunale system.

Processen har foregået konstruktivt og i en positiv tone, idet vi mener, at dette er essentielt for et godt udfald til byens bedste. Den efterfølgende proces foregår mellem lodsejere og kommunen. Dog er det allerede meldt ud fra kommunal side, at Sorring bl.a får del i puljen af almennyttig boligtildeling. Det er dog, af hensyntagen til parterne i sagen, for nuværende, ikke muligt at offentliggøre yderligere.

Vi viderebringer information, så snart dette er muligt.

Lokalrådets arbejdsgruppe “Områdets udvikling” følger sagen så tæt som muligt i nær dialog med repræsentant fra Landsbyklyngen, og kan evt. kontaktes for yderligere info, eller hvis du har lyst til at give en hånd til at gøre din by og dit lokalområde bedre:

Sorring Lokalråd: Heidi Andersen – 20602068
Sorring-Voel Landsbyklyngen: Brian Pilgaard – 42160800