Sorring Most

 

www.sorringmost.dk

 • Indkaldelse til generalforsamling:

  Afholdes på adressen
  Ebbesensvej 18B, 8641 Sorring

  Dagsorden iflg vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens/formandens beretning
  3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. Samt fremlæggelse af næste års budget
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Fastsættelse af afregnings takster for levering og køb af most
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år
  8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Evt. valg/nedsættelse af udvalg
  11. Evt.
  Der serveres kaffe/te/æblemost og æbleis.
  I forlængelse af generalforsamlingen vil der blive en snak om foreningens drift og den praktiske afvikling for året 2019.
  2018 var et år hvor aktiviteterne var noget mere omfangsrigt end forudset. Fx var der planlagt 4 pressedage, men da sæsonen sluttede var det blevet til mere end 12 pressedage.
  Det har taget hårdt på udstyret og især pasteuriseringen har været utilfredsstillende og utidssvarende i forhold til de store mængder, der har været produceret af medlemmerne.
  Foreningen har fået tilbudt en moderne bæltepresse, men det skal opvejes mod hvad de pressetekniker vi har nu, udgør i omkostninger. Samt transport og lokalemuligheder til de to alternativer. Og endelig økonomi.
  Håber de medlemmer der har interesse i mosteriet møder op til generalforsamling, eller send gerne en mail med input, eller ris/ros/gode ideer.
  På gensyn den 9. april kl 19-21
  Ebbesensvej 18B, 8641 Sorring
  Med venlig hilsen
  Bestyrelsen

 

…følg på FaceBook