Sorring Most

Indkaldelse til generalforsamling i SorringMost

Afholdes i Voel.

Det gamle bibliotek (indgang fra P pladsen og i bygningens gavl)

Onsdag d 10. april 2024, kl. 19:00

Adresse: Sorringvej 28, 8600 Silkeborg

Der vil blive serveret pizza, samt kaffe/te/most.

Tilmelding dagen før af hensyn til bestilling af pizza.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens/formandens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. Samt fremlæggelse af næste års budget.
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Fastsættelse af afregnings takster for levering og køb af most
 6. Indkomne forslag. Skal være modtaget senest 7 dage før
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år
  Lige år: Formand og sekretær – Ulige år: Kasserer og næstformand
 8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Evt. valg/nedsættelse af udvalg
 11. Evt.

Opdateret d 5/4/2024

Status på sæson 2023

BEMÆRK: Most er udsolgt hos Ole & Lisbeth på Skolebakken 3a

Prisen er 75 kr for medlemmer
Hvis du skal købe et større parti er du velkommen til at kontakte Sorringmost.dk

Dato 26/10/2023/km

følg på FaceBook