Om MINIAVISEN

– det populære lokalblad i Sorring/Toustrup

I mange år efterhånden har MINIAVISEN fungeret som lokalblad for Sorring-/Toustrup-området (Dallerup sogn). Bag bladet står de 3 store, lokale foreninger, nemlig Idrætsforeningen, Borgerforeningen og Amatørteaterforeningen, hvorfra også de mange frivillige hænder, der driver bladet og sørger for husstandsomdeling i sognet, rekrutteres.

Bladet har i de seneste mange år haft en god og sund økonomi, og det kan vi fortrinsvis takke de lokale handlende og erhvervsdrivende for, som bidrager til driften ved at annoncere i MINIAVISEN.

Deadlines mv.
Her kan du se deadlines for indlevering af annoncer og stof til de enkelte udgaver af MINIAVISEN.

Redaktionelt
Her kan du se annoncepriser og -eksempler samt læse lidt om rammerne for redaktionens arbejde.

Lidt om historien
Her kan du læse en meget kortfattet skitsering af MINIAVISENs historie.

Tips til læsningen
Her kan du få et par gode tips til hvordan du bedst får MINIAVISEN vist på din pc.

Ris og ros
Har du ris, ros eller kommentarer til os, der har gjort MINIAVISEN tilgængelig på landsbyportalen www.sorring.dk, så kan du her se vores email-adresse.

GOD FORNØJELSE MED LÆSNINGEN !