Sorring Børnehus

Sorring Børnehus er en nybygget og moderne institution beliggende i udkanten af Sorring. Det er en integreret institution ejet og drevet af Silkeborg Kommune, som er normeret til 100 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn.

Sorring Børnehus er en del af Daginstitutionen Søhøjlandet som også består af Resenbro Børnehus, Voel Børnehus og Gjern Børnehus.

I Sorring Børnehus er der ansat ca. 20 pædagogiske medarbejder: Pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, inklusionspædagog og i perioder vejledningspædagoger. Pt. er institutionslederen tilknyttet Sorring Børnehus, man vil dog kunne opleve at der kan være tværgående ledelsesopgaver mellem Sorring, Gjern og Voel.

I Sorring Børnehus er der fuldkostordning. Det betyder, at samtlige måltider er finansieret af forældrebetaling.

Læs mere om Sorring Børnehus på Daginstitutionen Søhøjlandets hjemmeside:


http://soehoejlandet.silkeborgkommune.dk/Om-os/Sorring-Boernehus