2022

 

BORGERMØDE MANDAG DEN 5. DECEMBER 2022 KL. 19.15 – 21.00

Sorring Borger og Kulturhus

Referat borgermøde 051222

Borgermøde: Nyt fra Byhaven & Nabohjælp 

På årets borgermøde kan du høre lidt om det arbejde, Sorring-Toustrup Lokalråd har arbejdet med i løbet af 2022.

Dagsorden

Velkommen & redegørelse for lokalrådets arbejde i den forløbne periode ved formand Simone Elstrøm
Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Jens Bjørn Hansen
Nabohjælp ved bysbarn Søren Vilhelmsen
Digitale skilte ved Anders
Status på Projekt Byhaven ved Mia Sabine Berle, Silkeborg Kommune
Evt. indkomne forslag behandles
Valg af revisor og revisorsuppleant
Suppleringsvalg til lokalrådet

Alle borgere er meget velkomne til at komme med input og spørge ind til lokalrådets arbejde

***

Lokalrådet er vært ved en kop kaffe/the, eller en øl/vand

Dagsorden borgermøde 051222