Links

Sorring Lokalråd

Nedenstående findes en række links specielt til Silkeborg kommunes hjemmeside omkring nærdemokrati og lokalråd. Samt links til kommunens forskellige planer og strategier.

Landsbyklynger – her finder I en beskrivelse af hvad det samarbejde vi i Lokalråde har startet op sammen med Voel Lokalråd overordnet set går ud på. I finder også link til facebook siden for vores lokale Sorring Voel landsbyklynge

Facebook – der findes allerede en lang række facebook grupper for aktiviteter og foreninger i området. Her er links til et par stykker af dem.

Sorring LokalrådLandsbyklyge Sorring VoelDet sker i Sorring

Silkeborg kommune – nærdemokrati udvalget – her finder I information om kommunens arbejde med lokalråd og nærdemokrati. Man kan blandt andet læse om kommunens strategi og politik for samarbejdet med lokalrådene.

Silkeborg kommune – udviklingsstrategi 2028 – her kan I se/læse hele oplægget for strategi til udvikling af Silkeborg kommune frem til 2028

Silkeborg kommune – kommuneplan 2013 – 2025 – Ikrafttrædelsesdato d. 2. oktober 2013

Midttrafik – trafikplan 2018-2021 – Hvert 4. år skal midttrafik forny trafikplanen for Region Midtjylland. Frem til 17 februar 2013 kan alle komme med ideer og forslag til forbedring af midttrafiks køreplaner. Klik på linket for flere detaljer.

Savværks grunden lokalplan 34-005 – der er vedtaget en ny lokalplan for området per 16 september 2016. Klik på linket for at se hele planen.

Lyngbygård Å – Aarhus, Skanderborg og Silkeborg Kommuner har vedtaget revideret regulativ for Lyngbygård Å. Regulativet er offentliggjort i dag med 4 ugers klagefrist. Hvis der ikke kommer klager træder regulativet i kraft, når klagefristen udløber. Hvis der kommer klager, træder regulativet først i kraft, når Miljø- og Fødevareklagenævnet har behandlet klagen. Udkast til regulativet har været i høring i 8 uger fra 13. september 2017 til 8. november 2017. Høringssvarene og kommunernes bemærkninger ligger som bilag til regulativet

Hjejlevej – Vi skal hilse fra Silkeborg Kommune og sige følgende:

“Vi udskifter fortovet på dele af Hjejlevej, Sorring. Da der skal nedgraves kabler på dele af Hjejlevej, har kommunen lavet en aftale med entreprenøren, om at fortovs belægning udskiftes. Det sker nu, da vi får meget arbejdet lavet, til en lav pris”.

De bedste hilsner fra dit lokalråd