Udvalg & arbejdsområder

Sorring Lokalråd

På disse sider findes en blanding af hvilke aktiviteter og opgaver lokalrådet beskæftiger sig med. Samt forskellige praktiske informationer primært fra Silkeborg kommune.

 

  • Arbejdsområde Trafik: Ivan, Øyvind & Lykke

 

  • Arbejdsområde Infrastruktur: Jens

Cykelsti: Silkeborg Kommune regner med at stien er færdigt til foråret. Den ene side er dog færdig og kan cykles på, idet cykelstien er midlertidigt dobbeltrettet.

 

  • Arbejdsområde Områdets Udvikling: Bjarke & Heidi

 

  • Arbejdsområdet Natur og Miljø: Tina & Heidi

 

  • Arbejdsområdet Kommunikation: Lykke & Jens

Facebookgruppe er oprettet, klar til kommunikativt brug og posteringer.

 

  • Landsbyklyngesamarbejdet: Brian & Tina

Der er ansat en konsulent, Simone, som er fantastisk til kommunikation, og har egen virksomhed.

Simone har styr på tingene og får fulgt tingene til døren. Hun skal med ud til hhv. Sorring og Voel til borgermøderne. Første møder med borgere bliver i hver sin by, men fremover skal byerne skiftes til at afholde borgermøderne. Efter borgermøderne, skal der nedsættes en styregruppe.

 

– Økonomi – Øyvind