Lokalrådets møde referater

Sorring Lokalråd

På de følgende sider findes referater af bestyrelses møderne i lokalrådet. Ligeledes bliver referaterne offentlig gjort i Miniavisen for Dallerup sogn efter hvert møde.