Bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer Telefon E-mail
 Gitte Rasmussen, formand  40 36 66 56 gnyffer@gmail.com 
 Egon Kristensen, sekretær  30 23 86 95 ek@ikast-gym.dk
 Rikke Dahlberg, kasserer  22 47 67 22 rikke@sanddalen.dk
 Berit Løhde, PR  29 92 67 94 glenn.berit@privat.dk
 Carsten Staunstrup, IT  20 10 07 31 carstenstaunstrup@gmail.com