Vedtægter

 

Efter vedtagelsen af en ny vandforsyningslov i 2009 har Silkeborg kommune udarbejdet nyt regulativ for kommunens vandværker, der stiller krav til vandværkerne om inden 30. april 2012 at bringe såvel deres takstblad som vandværkets vedtægter i overensstemmelse med regulativet.

For Sorring Vandværk betyder det, at der er udarbejdet helt nye vedtægter, der samtidig afspejler, at vandværket pr. 1. januar 2012 har ændret selskabsform fra at være et I/S til nu at være et a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar).

De nye vedtægter for Sorring Vandværk a.m.b.a. kan ses her.

Vedtægter 2022