INFO omkring vandet

Hårdhedsgrad total
Calcium og magnesium bestemmer vandets totale hårdhed – et stort indhold giver hårdt vand; et lille giver blødt vand.
Hårdheden opgives i tyske hårdhedsgrader – ºdH – og vandet kan karakteriseres efter følgende skala:
Denne side er kopieret

ºdH

Karakteristik

0 – 4

meget blødt

4 – 8

blødt

8 – 12

middelhårdt

12 – 18

temmelig hårdt

18 – 30

hårdt

over 30

meget hårdt

(1 ºdH = 17,86 PPM Amerikansk hårdhed – 1,25. Engelsk hårdhed – 1,78. Fransk hårdhed)

Total hårdhed = forbigående + blivende hårdhed. Den forbigående hårdhed kan bringes ud af vandet ved opvarmning, således at den del calcium og magnesium, der er bundet til bicarbonat, udfældes som calciumcarbonat (kedelsten). Denne side er kopieret fra

Den blivende hårdhed bestemmes som forskellen mellem den totale og den forbigående og kan angives som den mængde calcium og magnesium, der svarer til sulfat og evt. chlorid.
Der er ikke stillet vandkvalitetskrav til hårdhed, men den totale hårdhed bør ligge mellem 5 og 30 ºdH.

pH
pH er et udtryk for vandets surhedsgrad. pH = 7 svarer til neutral reaktion. Hvis pH er større end 7 er vandet basisk; mindre end 7 er det surt.

Højst tilladte værdi: 8,5. Vejledende værdi: 7,0-8,0

pH er en indikator for om vandet er syrligt eller basisk. pH angives på en skal fra 0-14 med surheden i den lave ende og alkalisk i den høje ende. En pH på 7,0 er neutral ligesom destilleret vand. Det er balancen mellem frie hydrogen- (H+) og hydroxyl (OH-) ioner, der medfører vandets surhed eller alkanitet. pH skalaen er ikke lineær. Ethvert trin op eller ned i forhold til 7,0 medfører en ændring på 10 gange.

dH er en indikator for vandets hårdhed. dH er et udtryk for mængden af en række opløste mineraler i vandet. Det måles enten i ppm (parts per million) eller i dH (tyske hårdhedsgrader “deutche hardnung”).