Regulativet

 

Efter vedtagelsen af en ny vandforsyningslov i 2009 har Silkeborg kommune udarbejdet nyt regulativ for kommunens vandværker, der stiller krav til vandværkerne om inden 30. april 2012 at bringe såvel deres takstblad som vandværkets vedtægter i overensstemmelse med regulativet.

Fællesregulativet for almene vandværker i Silkeborg kommune kan ses her.