Takster

Efter vedtagelsen af en ny vandforsyningslov i 2009 udarbejdede Silkeborg kommune et nyt regulativ for kommunens vandværker, der stillede krav til vandværkerne om at bringe deres takstblad i overensstemmelse med regulativet. For Sorring Vandværk betød det, at der skulle udarbejdes et nyt takstblad – tilpasset de nye retningslinjer. Siden da har samme model været anvendt ved opdatering af vores takstblad.

Her kan du se Sorring Vandværks gældende takstblad for 2018.