Generalforsamling – Internetgruppen Sorring

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i foreningen Internetgruppen Sorring
onsdag den 15. maj 2024 kl. 19.30-21.00 i Sorring Borger- og Kulturhus

DAGSORDEN:
1. Valg af ordstyrer.
2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner, herunder investeringer.
3. Fremlæggelse af årsregnskab, herunder budget og kontingent.
4. Forslag fra bestyrelsen.
5. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Vi tror på værdien af at præsentere hele Sorring-området på et sted: www.sorring.dk. Der skal altid – via Sorring.dk – være adgang til aktuel og relevant information om lokale
virksomheder, institutioner og foreninger m.m. Så kom og lad os høre dine/jeres tanker og idéer til forbedringer. Sammen kan vi gøre Sorring.dk til stedet, hvor man hurtigt kan
finde frem til de relevante lokale muligheder og tilbud.

Vi glæder os til at se jer og høre jeres kommentarer og gode idéer onsdag den 15. maj.

 

Med venlig hilsen
Internetgruppen Sorring
Bestyrelsen

 

 

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 15/05/2024
19:30 - 21:30

Lokation
Sorring Borger og Kulturhus

Forening


Posted in: Miniavisen

Written by Henrik