Målaktie

 MÅLAKTIE
SORRING – TOUSTRUP IDRÆTSFORENING STØTTEFORENINGEN.
EJEREN AF DENNE AKTIE DELTAGER I HENHOLD
TIL REGLERNE FOR MÅLAKTIER I UDLODNING
AF UDBYTTE.
AKTIE VÆRDI KR. 20,00 AKTIE NR.

REGLER FOR MÅLAKTIER I STIF:

§ 1. En aktie koster kr. 20,00 pr. sæson (fra 1. januar til 31. december) Aktien skal være registreret med navn og adresse i STIFs støtteforening for at være gyldig. Aktien kan fornyes hvert år.

§ 2. Aktien kan videresælges men det nye ejerforhold er først gyldig, når det er registreret i støtteforeningen.

§ 3. Hver sæson betales en afgift på kr. 2,00 pr. turneringsmål, som STIFs Oldboys hold scorer. Afgiften opkræves 2 gange årligt, og skal være betalt senest, hhv. 1. august og 1. december.

§ 4. Ved hver hjemmekamp for STIFs Oldboys hold udbetales der udbytte til 6 aktionærer, som udtrækkes i form af 2 Præmier a kr. 100,00, 2 Præmier a kr. 75,00 og 2 Præmier a kr. 50,00.

§ 5. For at kunne modtage aktieudbytte, må indehaveren af aktien ikke være i restance med afgiften.

§ 6. De 6 aktionærnumre udtrækkes og bekendtgøres i forbindelse med hjemmekamp. Såfremt gavekortet ikke er afhentet ved kampens slutning, vil det blive fremsendt til aktionæren. De udtrukne aktionærnumre offentliggøres også i Miniavisen og på STIFs hjemmeside.

§ 7. Støtteforeningens bestyrelse tegnes i stiftelsesåret 1987, af følgende: Formand Kaj Jensen, Næstformand Helmer Røhling, Kasserer Egon Ørbæk Sørensen, Sekretær Svend Aage Mikkelsen.

D. / 20

På bestyrelsens vegne.