Bestyrelsen

Vi mødes i bestyrelsen ca. 10 gange årligt, hvor vi bruger 2-3 timer sammen med Finn på at gennemgå regnskaber og diskutere muligheder og udfordringer i butikken. De kommer med den forretningsmæssige faglige ballast, og vi supplerer med vores holdninger som kunder og bidrager med det vi hver især kan med vores baggrund og erfaring.

Vi er naturligvis meget interesserede i at høre jeres forslag og idéer, både i hverdagen og på den årlige generalforsamling.

I bestyrelsen sidder:

Johannes Albertsen, Formand
Casper Andersen, Næstformand
Morten Dahlberg
Poul Grønkjær
Janne Jepsen, Sekretær
Ronni Svejstrup
Steen Corneliussen