Sponsorer

Kære medlem.

En række virksomheder har sponsoraftale med STIF Familiehund.
De gør, at vi kan få nyt udstyr på banen og dermed nye træningsmuligheder til jer.

STØT foreningens sponsorer – de støtter os!


Har givet støtte til vores klub og opførelse af containerskur:

 

 

 

GJERN EL

 


Har givet støtte til vores hundeførerveste:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MN Steel v. Martin Nielsen

 

STIF Hallens cafeteria

 


Har givet støtte til vores springforhindringer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Alt træ til indhegning af banen, forhindringer, bænke og til beklædning af klubhus er sponsoreret af

Christinelyst Savværk I/S i Hårby ved Skanderborg.

 

 

 

 

 

 

 


Kære interesserede sponsorer.

I har mulighed for at støtte STIF Familiehund ved at få jeres reklamer på vores hundeførerveste, Containerskur og på hjemmesiden.

Yderligere oplysninger kontakt Tina på 4072 9339.