Sorringhus

Bygningen har siden sin opførelse i 1935 været en markant del af bybilledet i Sorring. Den store 3-etagers bygning blev – som afløser for Dallerup Fattiggård – placeret i Hovedgaden og fungerede i mange år som det lokale plejehjem. I 1990’erne blev der i forbindelse med Sorringhus bygget ældreboliger og fælles faciliteter, hvor man kunne mødes socialt og deltage i forskellige aktiviteter. I samme periode blev der også gradvist åbnet op for, at Sorringhus’ faciliteter kunne benyttes af andre end beboerne i pleje- og ældreboligerne. Der blev grundlagt en forening for efterlønnere og pensionister, Sorring/Toustrup Pensionistforening, som i dag har ændret navnet til Sorring-Toustrup Seniorer, og senere formedes en interesse- og brugergruppe omkring Sorringhus med navnet Sorringhus’ Venner.

 

Nogle år efter indlemmelsen af den tidligere Gjern kommune i Silkeborg kommune ved strukturreformen i 2007 blev det fra politisk hold planlagt at nedlægge og nedrive Sorringhus som led i en centralisering af plejetilbud for ældre i Silkeborg kommune. Denne beslutning kom som et stort chok for hele lokalsamfundet i Sorring/Toustrup, og der blev iværksat en lang række tiltag for at påvirke kommunalpolitikerne til at ændre den for vores lokalsamfund katastrofale beslutning. Og faktisk lykkedes det at overbevise politikerne om, at Sorringhus dannede ramme om så mange og vigtige funktioner i lokalsamfundet, at beslutningen om nedlæggelse og nedrivning blev ændret til nedrivning af den gamle hovedbygning og nybygning af nye lokaler i ét plan. Det hele kom i stand igennem et utraditionelt samarbejde mellem Silkeborg kommune og Dallerup Sogns Menighedsråd samt de stærke lokale organisationskræfter. I efteråret 2016 påbegyndtes nedrivningen af den gamle hovedbygning, og mindre end et år efter stod det nye bygningskompleks Sorringhus klar til indvielse den 28. september 2017. I den dejlige nye bygning er der nu indrettet sognelokale for menighedsrådet og lokaler for Aktivitetscenter Sorringhus.

 

Der er mulighed for at besøge hjemmesiden Arkiv.dk, hvor Lokalhistorisk Arkiv for tidligere Gjern Kommune har lagt billeder af den tidligere Sorringhus-bygning –
via linket HER. Åbner i nyt vindue.