Hjælp Kontakt Log ind Webmail

Forbrugsår og selvaflæsning

Selvaflæsning af vandmåler pr. forbrugsår

Forbrugsåret følger kalenderåret; det vil sige, at det enkelte års forbrug beregnes for en periode fra 1. januar til 31. december. Mod årets slutning udsender vandværket selvaflæsningskort til sine medlemmer, hvorefter der stilles en døgnåben aflæsnings-service til rådighed i 14 dage, hvor medlemmerne kan indtaste aflæst målerstand via internet eller trykknaptelefon. Fremgangsmåden forklares på selvaflæsningskortet.

Gebyr ved overskridelse af fristen

Hvis vandværket ikke modtager aflæsninger fra alle medlemmer til tiden, betyder det ekstra administrativt arbejde for vandværket, bl.a. med at foretage skøn for årets forbrug. Derfor har bestyrelsen besluttet, at medlemmer, der ikke overholder fristen, skal betale et gebyr på kr. 200, som opkræves sammen med den første aconto-betaling i det nye år.

Ved manglende modtagelse af aflæsning vil der oftest blive skønnet et forbrug, som er større end det faktiske forbrug. Da det skønnede forbrug lægges til grund for aconto-opkrævningerne i det efterfølgende år, kan det også være til stor gene for det enkelte medlem at glemme selvaflæsningen.

Undersider

 
© 2011-2018 Landsbyen Sorring || Design: Kreativweb.dk