Hjælp Kontakt Log ind Webmail

Arkiv

STIF - NY KASSERER SØGES

Indsendt af Henrik Andersen (henrik) den 08 Nov 2013
Arkiv >> Arkiv

Da foreningens kasserer efter flere års virke, har valgt, at stoppe på posten søger vi hermed en ny, til at varetage foreningens økonomi.

Som kasserer sørger du for at betale STIFs regninger og bogføre posteringerne på de relevante sager. Der skal afleveres årsregnskab, ansøges om lokale- og aktivitetstilskud og ind rapporteres medlemstal til Silkeborg Kommune samt DGI og DIF.

Vi har siden september anvendt medlems- og administrationssystemet Conventus til medlemsoprettelse og kontingentbetaling, hvilket letter kasserens arbejde betydelig.

Fra årsskiftet vil al medlemshåndtering foregå vha. Conventus, hvilket skulle lette indrapporteringerne. Vi arbejder pt. på at få kørt Conventus i stilling, så er du interesseret i kasserer-hvervet, har du en enestående mulighed for at sætte dit præg på opsætningen af systemet.

Kassereren deltager som den øvrige bestyrelse i bestyrelsesarbejdet. Alt bestyrelsesarbejdet udføres på frivillig basis.

Sorring-Toustrup idrætsforening er med en medlemsskare på ca. 750 medlemmer blandt de mest stabile idrætsforeninger i Midtjylland .

Bestyrelsen afholder månedligt et møde hvor de forskellige idrætsgrene og deres økonomi gennemgås, herudover evt. kommunale tiltag og samt ekstra arrangementer i bymiljøet.

Interesse for sport og idræt ikke er et krav for at besidde kasserer jobbet, vi hører gerne fra dig hvis du skulle være interesseret.

Der afholdes generalforsamling d. 27. jan. 2013 kl. 19.00 i klubhuset på Skolebakken hvor alle interesserede er velkomne.

Alle medlemmer er stemmeberettigede.

For yderlige oplysninger kontakt Per Lauritsen - per@laurits1.dk – 5086 7492

Sidst ændret: 01 Dec 2014 kl. 01:44

Tilbage

Undersider

 
© 2011-2018 Landsbyen Sorring || Design: Kreativweb.dk