Hjælp Kontakt Log ind Webmail

Arkiv

generalforsamling i Internetgruppen Sorring

Indsendt af Henrik Andersen (henrik) den 18 May 2012
Arkiv >> Arkiv

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Internetgruppen Sorring

tirsdag den 29. maj 2012 kl. 19.30-21.00 i Sorring Skoles aula, Skolebakken 4

 

DAGSORDEN:

  1. Valg af ordstyrer.
  2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner, herunder investeringer.
  3. Fremlæggelse af årsregnskab, herunder budget og kontingent.
  4. Forslag fra bestyrelsen.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg til bestyrelsen.
  7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen vil i 2012 anvende foreningens begrænsede ressourcer på at sikre størst mulig attraktionsværdi for vores landsbyportal www.sorring.dk – ved at arbejde for fortsat og udbygget opbakning fra lokalsamfundet omkring at holde vores hjemmeside så aktuel, vedkommende og informativ som muligt.

Vi glæder os til at se jer og høre jeres kommentarer og gode idéer tirsdag den 29. maj, hvor vi vil byde på kaffe/vand og kage.


Med venlig hilsen
Internetgruppen Sorring

 

Bestyrelsen

 

Bestyrelsen:

Jette Hansen (formand) jette@sorring.dk

Henrik Andersen henrik@hvordanmon.dk

Hanne S. Andersen andersen@sorring.dk

Kirsten Nørby kirsten@sorring.dk

 

Du kan finde en printbar version her.

Sidst ændret: 01 Dec 2014 kl. 01:51

Tilbage

Undersider

 
© 2011-2018 Landsbyen Sorring || Design: Kreativweb.dk