Hjælp Kontakt Log ind Webmail

Lidt om historien

MINIAVISEN - udgivet af STIF 1975-1980

I 1975 besluttede bestyrelsen for Sorring Toustrup Idrætsforening (STIF) at starte udgivelsen af deres eget foreningsblad, som de kaldte ”MINIAVISEN”. I bladets første udgave (September 1975) forklarede bestyrelsen, at et af formålene var at skabe bedre kontakt og forståelse for foreningens arbejde ved løbende at informere om arrangementer og aktiviteter. Et andet formål var at give alle mulighed for at komme til orde med ros, kritik og nye idéer til bestyrelsen. Det var bestyrelsens håb, at bladet kunne hvile i sig selv økonomisk, hvorfor man henvendte sig til de lokale handlende og erhvervsdrivende med tilbud om at blive annoncører og derigennem støtte den lokale, aktive forening STIF.

I starten var MINIAVISEN i A5-format og skulle udkomme månedligt i Sorring og Toustrup postdistrikt. På grund af den gode opbakning fra de lokale handlende og erhvervsdrivende blev det dog snart muligt at få bladet trykt i B5-format (lidt større sider) og endda i sort/hvid + 1 farve!

Bladet fik samtidig også navnet "S.T.I.F'ten".

Men trods den gode opbakning til MINIAVISEN blev levetiden for STIF’s foreningsblad kort, idet sidste udgave blev September 1980-udgaven. Således sluttede arbejdet med det succesrige og populære, lokale blad allerede efter 5 år.

Da STIF i 1984 kunne fejre 25 års jubilæum for foreningens stiftelse, blev der udarbejdet og udgivet et ”Jubilæumsskrift”, der også indeholdt programmet for jubilæet og et program for Idrætsforeningens og Teaterforeningens fælles opsætning af ”Landmandsliv”.

MINIAVISEN - udgivet af STIF, SBF og PAF siden 1986

I 1985 henvendte STIF’s bestyrelse sig til de 2 andre store foreninger i Sorring/Toustrup, nemlig Sorring Borgerforening (SBF) og Pottemageregnens Amatørteaterforening (PAF) med forslag om at udgive et fælles foreningsblad. Dette ville sikre en bredere kreds, hvorfra de frivillige hjælpere omkring bladet kunne hentes. Ligeledes kunne de 3 foreninger deles om at agere sikkerhedsnet for bladets økonomi, hvis det til tider skulle knibe med opbakningen fra de lokale handlende og erhvervsdrivende.

De 3 foreninger blev hurtigt enige om at starte udgivelsen af et fælles foreningsblad, som igen fik navnet MINIAVISEN. Bladet skulle udkomme 10 gange årligt i sort/hvid A5-format. Det første nummer (Nr. 1, 1. årgang) kom på gaden i januar 1986 – i et oplag på 600 eksemplarer og med John Stephensen som ansvarshavende redaktør.

Trods gode frivillige hænder holdt det lidt hårdt at få økonomien til at hænge sammen i de første år af det nye blad MINIAVISENs levetid. Mindst 2 gange måtte de 3 foreninger bag bladet bidrage med nogle tusinde kroner hver for at sikre den fortsatte drift. Men fra 1993 vendte billedet, idet det årlige antal udgivelser blev reduceret fra 10 til 8, samtidig med, at der blev afsat flere kræfter til at holde god kontakt med MINIAVISEN’s annoncører. Siden da har bladet kunnet drives med en sund økonomi, takket være de 3 foreningers frivillige hjælpere og den gode og stabile opbakning fra bladets trofaste annoncører.

MINIAVISEN på Landsbyportalen

Faktisk har det været muligt for MINIAVISENs redaktion i 2013 at købe en god scanner, som bruges til at scanne alle de tidligere udgaver af MINIAVISEN, vi ligger inde med, til pdf-filer, der gøres tilgængelige for alle på landsbyportalen www.sorring.dk. Det er primært tidligere redaktionsmedlem Jette Hansen og også nuværende medlem af redaktionen Kirsten Nørby, der har gemt eksemplarer af MINIAVISEN igennem alle årene. Der er dog enkelte numre af bladet – fra de tidlige år – som mangler.

Derfor: Hvis nogen skulle ligge inde med et af de manglende numre af MINIAVISEN, så vil vi være interesseret i at låne bladet, så vi kan scanne det, og derved gøre samlingen på Landsbyportalen mere komplet.

Klik eventuelt på Mangellisten for at se en oversigt over udgaver, vi mangler.
På forhånd tak for hjælpen.

Undersider

 
© 2011-2018 Landsbyen Sorring || Design: Kreativweb.dk