Hjælp Kontakt Log ind Webmail

Aktiviteter i Sorring

Aktiviteter i Sorring

Velkommen til vores hjemmeside.

Tilmelding til aktiviteter

Du har også mulighed for at tilmelde dig som tovholder eller hjælper under punktet "Tilmelding til aktivitet"

Nyhedsbrev

Ønsker du at modtage kommende nyhedsbreve, kan du via menuen til venstre tilmelde dig.


Nyhedsbrev 5

Udsendt den 15.6.2015
Formålet med Liv i Sorring:
Formålet med ”Liv i Sorring” er at skabe aktiviteter, der skaber liv i Sorring. Det er ikke et formål i sig selv at skabe overskud eller at støtte bestemte foreninger, men alene at skabe aktiviteter, der skaber liv i Sorring.
Liv i Sorring er ikke en forening, men blot et netværk og en samling af ideer, som alle er velkomne til at byde ind på at være med til at realisere. Det gælder både borgere, erhvervsliv og foreninger.
Nogle gange vil der blive skabt lidt overskud, som Liv i Sorring kan dele ud af til gode formål. Dem, der har været involveret i at gennemføre aktiviteten, har indflydelse på, hvordan et eventuelt overskud skal bruges. Det kan være tilskud til vedligeholdelse eller ny-indkøb, særlige effekter mv. og det kan være til en forening, eller til en ny aktivitet i et andet regi eller fælles markedsføring. Denne gang blev der et tilskud til Sorring Borger- og Forsamlingshusforening til maling i køkkenet.
Det kræver en hel del markedsføring, produktion af flyers, kopier, køb af forskellige effekter for at ”få solgt budskabet” om de forskellige arrangementer, så vi reserverer en lille kasse-beholdning efter hvert arrangement, så de kommende aktiviteter ikke skal starte på helt bar bund.
Vi har valgt at offentliggøre økonomien for hvert arrangement og den samlede økonomi her i nyhedsbrevene, så alle kan følge med i, hvad deres bidrag og engagement går til. 
 
Økonomi
Her er økonomien for ”Frokost-jazz/Country” arrangementet i juni:
Indtægter ved salg af pølser og drikkevarer         6.595,- kr.
Udgifter til forsamlingshus og indkøb i Brugsen     2.583,- kr.       
Overskud                                                            4.012,- kr.
Tildelt SBF: Tilskud til maling i køkken i Sorring Forsamlingshus                2.000,- kr.
Kassebeholdning 30.06.2015                                      2.012,- kr.
 
Markedsføring
Der arbejdes i øjeblikket på at få tilladelse til skiltning og annoncering af aktiviteter i Sorring ved indfaldsvejene til Sorring. Tanken er, at skiltene er faste, og at der løbende kan skiftes plakater ud for de forskellige aktiviteter, der sker både i Liv i Sorring og i forenings-regi. Skiltene skal være så store, at de kan rumme plakater på 90 x 120 cm. Vi har fundet en leverandør til 4 plakater for 250,- så det forestiller vi os, kan blive en supergod reklame for alle de ting, der sker i Sorring.
Det er selvfølgelig ikke gratis at få lavet skilte, så sponsorer søgesJ
 
De næste aktiviteter
  • 25.-27. september 2015: LAN-party (computerspil) for 70 unge i Forsamlingshuset
  • 2. oktober 2015 kl. 19: GRATIS musik og dans med lokalt 5-mands bandi Forsamlingshuset
  • 30. oktober 2015: Q-aften med med indslag og underholdning i Forsamlingshuset
  • 27. november 2015: J-dag, hvor årets juleøl smages til og vurderes
  • 6. marts 2016 kl. 12-16: Kvinde basar med spændende boder
 
LAN PARTY FOR UNGE
Nu er Robert Christiansen og hans crew i fuld gang med de sidste detaljer inden tilmelding til LAN-Party 25. – 27. september sker. De unge har markedsførings-video parat og er SÅ klar til hele 3 dages intensiv computerspil, cola, chips og gaming. Imens står madmor Rikke Christiansen for den gode og nærende kost.
 
 
 
GRATIS MUSIK OG DANS I OKTOBER
Det første arrangement med GRATIS Frokost-jazz/Country i juni blev en bragende succes med et fuldt forsamlingshus og en fantastisk stemning. Det vil vi gerne opleve igen og denne gang vil vi også have gang i dansen. Så derfor lægger vi den næste GRATIS musik og dans fredag den 2. oktober kl. 19. med det et lokalt 5-mands band samlet af de bedste musikere i Sorring og Toustrup. Sæt allerede kryds i kalenderen nu!
 
 
Nye 2016-aktiviteter
·         Kæmpe Hal-bal i 2016 med mad, musik og dans i Hallen gennemføres af Halbestyrelsen gerne i samarbejde med andre foreninger og ressourcepersoner
 
 
Hvad kan jeg selv gøre?
Støt op om de spændende aktiviteter i Liv i Sorring og i foreningerne, kom og vær med og tag din nabo og venner med! Så sker der nogetJ
Har du gode ideer til kommende aktiviteter eller vil du gerne være med til at skabe Liv i Sorring og stable en aktivitet på benene, så sig til!
Kender du nogen, der gerne vil have nyhedsbrevet, så bed dem sende en mail til hannehoberg@live.dk – jo flere, jo bedreJ
 

 

Venlig hilsen

”Liv i Sorring”


 

 

Nyhedsbrev 5

Udsendt den 17.5.2015

 

Kære interesserede i  ”Liv i Sorring

 

 

Her er nyhedsbrev nr. 4 fra Liv i Sorring med sidste nyt og en opdateret oversigt over deltagere og aktiviteter – se vedhæftede fil.

 

Siden sidst er der sket en masse nye ting:

 

·         Endnu flere har tilmeldt sig nyhedsbrevet – både via Sorrings hjemmeside og direkte her på mail og flere har meldt sig som tovholdere og deltagere

·         Vi samarbejder med sorring.dk, så du fremover kan få nyheder og taste dig ind her - som interesseret, som deltager eller som tovholder på aktiviteter

·         Flere aktiviteter er nu datosat og markedsføringen er igang fx. med artikler i Mini-avisen og flyers i postkassen mm.

·         Husk den vigtigste markedsføring: Hold øje og bak op: Tag dine venner og naboer med J

 

 

Hvad sker der nu?

 

·         Der er nu følgende aktivitetei gang:

 

  Frokost-”jazz” bliver afholdt i og udenfor Sorring Forsamlingshus:Søndag den 14. juni 2015 kl. 12-15 – se artikel i Mini-avisen sidst

·         Det bliver et herligt country-arrangement med 4mands lokalt country-orkester + Anni Filt, øl i hanen og pølser på grillen – en sikker succes, så kig ind og slæb byen med! GRATIS ENTRE!

·         Vi satser på, det kan blive en tilbagevendende aktivitet i Sorring med skiftende tovholdere, varierende musiktilbud og forskellige temaer i udskænkning og fortæring

·         Vi ses til frokost-”jazz” i country-style J Nyd ”Filt og farmerne” - Kom og vær med til at skabe succesen!

o    Q-aften/Kvindefest bliver afholdt fredag den 30. oktober 2015 – sæt kryds i kalenderen alle piger!

·         Det bliver superspændende og en festlig og fornøjelig dame/pige/kvinde/tøseaften med indslag og underholdning, så sørg for at far er hjemme eller du har sikret dig en barnepige!

·         De 2 tovholdere Anni Lundgaard og Anni Josefsen samt med-tøserne er allerede nået langt med planlægningen, så du kan godt glæde digJ

o    J-dag, er fastlagt til fredag den 27. november 2015 og planlægningen er i fuld gang ledet af tovholder Gert Bammeskov

·         Det bliver en herlig ny tradition, vi kan starte her, så sæt allerede nu kryds i kalenderen!

·         Vi er sikre på, der er plads til flere hjælpereså meld endelig ind, drenge!

o    LAN-party, hvor både tovholder Robert Christiansen og hans deltagere i gruppen er klar til at gå i gang

·         Her er der snart en dato på trapperne, så det bliver spændende for alle spil-nørderJ

o    Kvinde basar bliver afholdt den 6. marts 2016 kl. 12-16

·         Et helt nyt tiltag, som ikke nødvendigvis betyder, at der kan købes kvinder på basaren, men det hører du meget mere omJ

o    Tur til Ørsted Kro, hvor den indledende dialog med Ørsted Kro stadig er i gang med tovholder Hanne Hoberg

 

 

·         Der er der en lang række af ideer på bedding, som vi sætter i gang, så snart der er deltagere nok :

o    Du kan nu se de mange gode ideer her i vedhæftede Excel-ark.

o    Du kan se aktiviteterne på ark 1 og alle deltagerne fra foredraget, modtagere af nyhedsbrev samt bestyrelserne på ark 2, når du åbner den vedhæftede fil.

o    Der er allerede mange, der har sat sig på som hjælpere og der er også allerede flere tovholdere til aktiviteterne. Se om der er noget, du har lyst til at være med til at lave!

·         Hvis du har lyst til at være med til at realisere en eller flere af de spændende ideer, så returner denne mail med besked om detså sætter vi i gang, så snart, der er nok! Skriv også, hvis du har lyst til at være tovholder for aktiviteten. Hvis du har ideer til, hvordan nogle af aktiviteterne kan lykkes, så hold dig ikke tilbage – bare giv lyd her på mailen.

Husk nu: ”Hvis du ikke gør noget, så sker der ikke en bjælde”J

 

Hvad gør du nu:

·         Hjælp med at samle flere hjælpere og tovholdere ind til at lave aktiviteter og samle flere, der bare gerne vil have nyhedsbrev

o    Spørg din nabo og dine venner om de vil være med til at skabe ”Liv i Sorring

o    Bed dem skrive til hannehoberg@email.dk og komme på listen til nyhedsbrev

o    Bed dem sige til, hvis der er nogle af aktiviteterne, de gerne vil være med til

o    Spørg i din forening og i erhvervslivet, hvilke aktiviteter, de gerne vil stå som tovholdere på

 

Vi glæder os til endnu mere Liv i Sorring og et sammenhold mellem foreninger, erhvervsliv og borgere til fælles bedste J

 

Venlig hilsen

Liv i Sorring

Nyhedsbrev 3

Udsendt den 9.3.2015

Kære interesserede i  ”Liv i Sorring”

 

Her er allerede nyhedsbrev nr. 3 fra ”Liv i Sorring” med sidste nyt og en opdateret oversigt over deltagere og aktiviteter – se vedhæftede fil.

 

Siden sidst er der sket en masse nye ting:

 

·         Endnu flere har tilmeldt sig nyhedsbrevet – både via Sorrings hjemmeside og direkte her på mail

·         Vi er i fuld gang med at koble listen ind på sorring.dk, så du fremover kan få nyheder og taste dig ind her - som interesseret, som deltager eller som tovholder på aktiviteter

·         Mange flere har tilmeldt sig aktiviteter og nu har vi også fået en tovholder på J-dag, så her starter planlægning snart

·         Flere aktiviteter er datosat og markedsføringen starter fx. med artikler i Mini-avisen og flyers i postkassen mm.

·         Husk den vigtigste markedsføring: Hold øje og bak op: Tag dine venner og naboer med J

 

 

Hvad sker der nu?

 

·         Der er nu følgende aktivitetei gang:

 

o    Frokost-”jazz” bliver afholdt i og udenfor Sorring Forsamlingshus 14. juni kl. 12-15 – se artikel i Mini-avisen

·         Det bliver et herligt country-arrangement med 4 mands country-orkester + Anni Filt, øl i hanen og pølser på grillen – en sikker succes, så kig ind og slæb byen med! GRATIS ENTRE!

·         Vi satser på, det kan blive en tilbagevendende aktivitet i Sorring med skiftende tovholdere, varierende musiktilbud og forskellige temaer i udskænkning og fortæring

·         Vi ses til frokost-”jazz” i country-styleJ Kom og vær med til at skabe succesen!

o    J-dag, hvor tovholder Gert Bammeskov og hans deltagere i gruppen starter dialogen nu

·         Vi er sikre på, der er plads til flere hjælpere, så meld endelig ind, drenge!

o    LAN-party, hvor både tovholder Robert Christiansen og hans deltagere i gruppen er klar til at gå i gang

·         Her er der også kommet en hjælper mere siden sidst, så det bliver spændende

o    Tur til Ørsted Kro, hvor den indledende dialog med Ørsted Kro er i gang med tovholder Hanne Hoberg

o    Q-aften/Kvindefest, hvor de 2 tovholdere Anni Lundgaard og Anni Josefsen starter med at samle gruppen efter påske for at planlægge aktiviteten

 

 

·         Der er der en lang række af ideer på bedding, som vi sætter i gang, så snart der er deltagere nok:

o    Du kan nu se de mange gode ideer her i vedhæftede Excel-ark.

o    Du kan se aktiviteterne på ark 1 og alle deltagerne fra foredraget, modtagere af nyhedsbrev samt bestyrelserne på ark 2, når du åbner den vedhæftede fil.

o    Der er allerede mange, der har sat sig på som hjælpere og der er også allerede flere tovholdere til aktiviteterne. Se om der er noget, du har lyst til at være med til at lave!

o    Hvis du har lyst til at være med til at realisere en eller flere af de spændende ideer, så returner denne mail med besked om detså sætter vi i gang, så snart, der er nok!

o    Skriv også, hvis du har lyst til at være tovholder for aktiviteten. Hvis du har ideer til, hvordan nogle af aktiviteterne kan lykkes, så hold dig ikke tilbage – bare giv lyd her på mailen.

 

Husk nu: ”Hvis du ikke gør noget, så sker der ikke en bjælde”J

 

Hvad gør du nu:

·         Hjælp med at samle flere hjælpere og tovholdere ind til at lave aktiviteter og samle flere, der bare gerne vil have nyhedsbrev

o    Spørg din nabo og dine venner om de vil være med til at skabe ”Liv i Sorring”

o    Bed dem skrive til hannehoberg@email.dk og komme på listen til nyhedsbrev

o    Bed dem sige til, hvis der er nogle af aktiviteterne, de gerne vil være med til

o    Spørg i din forening og i erhvervslivet, hvilke aktiviteter, de gerne vil stå som tovholdere på

 

Vi glæder os til endnu mere ”Liv i Sorring” og et sammenhold mellem foreninger, erhvervsliv og borgere til fælles bedste J

 

Venlig hilsen

”Liv i Sorring”


Nyhedsbrev nr. 2

udsendt den 15.2.2015

Undersider

 
© 2011-2018 Landsbyen Sorring || Design: Kreativweb.dk