Hjælp Kontakt Log ind Webmail

Foreningen

Brugsen Sorring A.m.b.a er en selvstændig brugsforening med omkring 680 medlemmer fra lokalområdet.

Foreningen ejer Dagli'Brugsen Sorring, OK-tanken og nogle af de omkringliggende ejendomme som bliver lejet ud til beboelse og erhverv.

Alle der har et COOP medlemskort hvor der står "Sorring Brugs" på er medlem af foreningen. Indmeldelse foregår ved henvendelse i butikken eller på tilmeld.coop.dk 

Som medlem af foreningen er man andelshaver og kan få indflydelse på den årlige generalforsamling som holdes i april. Her bliver årets resultat præsenteret og planerne for fremtiden diskuteret med medlemmerne. Det er også på generalforsamlingen at foreningens bestyrelse vælges.

Foreningens vedtægter kan læses her.

Undersider

 
© 2011-2017 Landsbyen Sorring || Design: Kreativweb.dk