Hjælp Kontakt Log ind Webmail

Links

Sorring Lokalråd

Nedenstående findes en række links specielt til Silkeborg kommunes hjemmeside omkring nærdemokrati og lokalråd. Samt links til kommunens forskellige planer og strategier.

 

Landsbyklynger - her finder I en beskrivelse af hvad det samarbejde vi i Lokalråde har startet op sammen med Voel Lokalråd overordnet set går ud på.

Facebook - der findes allerede en lang række facebook grupper for aktiviteter og foreninger i området. Her er links til et par stykker af dem. 

Sorring Lokalråd - Landsbyklyge Sorring Voel - Det sker i Sorring

Silkeborg kommune - nærdemokrati udvalget - her finder I information om kommunens arbejde med lokalråd og nærdemokrati. Man kan blandt andet læse om kommunens strategi og politik for samarbejdet med lokalrådene.

Silkeborg kommune - udviklingsstrategi 2028 - her kan I se/læse hele oplægget for strategi til udvikling af Silkeborg kommune frem til 2028

Silkeborg kommune - kommuneplan 2013 - 2025 - Ikrafttrædelsesdato d. 2. oktober 2013

Midttrafik - trafikplan 2018-2021 - Hvert 4. år skal midttrafik forny trafikplanen for Region Midtjylland. Frem til 17 februar 2013 kan alle komme med ideer og forslag til forbedring af midttrafiks køreplaner. Klik på linket for flere detaljer.

Ældre- og sundhedsudvalgets om- og udbygningsplan - Ældre- og sundheds udvalget vedtog i foråret 2013 en ny om- og udbygningsplan for sekoteren. I dette link kan man læse den samlede plan for området.

Savværks grunden lokalplan 34-005 - der er vedtaget en ny lokalplan for området per 16 september 2016. Klik på linket for at se hele planen.

Sorringhus - Som det nok er alle borger i Sorring bekendt er arbejdet med nedrivningen af Sorringhus gået i gang. Vi har i lokalrådet fået lov af kommunen til at offentliggøre plantegningen for den nye bygning der skal opføres til erstatning for det gamle Sorringhus. Klik på linket for at se plan tegningen.

 

Undersider

 
© 2011-2018 Landsbyen Sorring || Design: Kreativweb.dk