Nye ophængs-bokse ved byskiltene

28.04.19

LandsbyBær (Landsbyen Sorring ApS) har opsat/sponsoreret de 2 nye ophængs-bokse på byskiltene, der står ved indkørslen til Sorring by fra Voel- og Låsbysiden.

For at skiltene ikke skal stå tomme, når der ikke lige er et arrangement, der skal annonceres, vil vi gerne opfordre skolen, børneinstitutionerne, lokale kunstnere – eller andre kreative borgere – til at lave plakater, der løbende skiftes ud på skiltene.

Temaet er ”Velkommen til Sorring”, der beskriver Sorrings særlige kvaliteter med elementer som f.eks. ler/krukke, bær, fællesskabet – børn og voksne – unge og ældre i flok, naturen mm.

Der er plads til ophæng i max str. 100 cm højt og 70 cm bredt format – og husk med tydelig skrift/farver og gerne i 2 eksemplarer.

Henvendelse angående ophæng til

Bjarne Schmidt på tlf. 2987 3327

Mail: schmidt@turbopost.dk

Eller på adressen, Svinget 5, 8641 Sorring.

Med venlig hilsen

LandsbyBær (Landsbyen Sorring ApS)

www.landsbyensorring.dk

Områdets udvikling

Vi arbejder aktivt med udvikling og den positive fortælling om området.

Sorring Lokalråd har i nært samarbejde med Sorring-Voel Landsbyklyngen i længere tid været i gang med kortlægning og muligheder omkring områdets udvikling. Gruppen har i forrige måned haft et konstruktivt møde med Borgmesteren, Plan- og Byg-chefen samt jordejere med interesse i udstykning eller salg til dette. Disse områder ligger allerede i udviklingsområdet, og er dermed hurtigere af få igennem det kommunale system.

Læs mere på lokalrådets side.

Mig og Sorring – Mogens Kaspersen

af Mogens Kaspersen

Tak for stafetten til Bodil van Rijn, jeg skal forsøge at gøre mit bedste.

Jeg hedder Mogens Kaspersen, indehaver af Sorring Autotrim på Herredsvejen i Sorring, eller ”Mogens fra Sorring”, som jeg plejer at præsentere mig i telefonen, når jeg bestiller reservedele.

Jeg er født i 1967 som den ældste af 4 brødre på en gård i Toustrup, hvor min far også er født. Han overtog ejendommen fra mine bedsteforældre et par år, før jeg blev født. Min mor er født på Sverriggården i Sorring. Min kone, Birgitte, er født på en gård på Toustrup mark, som også hendes far overtog efter forældrene. En gren af Birgittes familie har boet på Toustrup mark i over 150 år – måske meget længere. Mine bedsteforældre flyttede til hhv. Toustrup og Sorring for omkring 90 år siden, så Sorring/Toustrup området er et sted, man bliver hængende!

Præsten i Dallerup sogn da jeg blev født, Ole Rydal, døbte både Birgitte og jeg og siden vore tre børn. Skoleinspektøren i vores skoletid, Per Bjørn, var der også stadig, da det blev børnenes tur til at komme i skole. Der var også stadig lærere fra min mors skoletid, da jeg gik der.

Birgitte og jeg gik begge på Sorring skole i 1.-7. klasse, så vi har kendt hinanden næsten altid. Da pigerne kom med til fastelavnsmarchen i Toustrup, fulgtes vi også der. Da jeg i 1981 var konge ved fastelavnsfesten i forsamlingshuset var hun min dronning – og det er hun stadig!

Birgitte med fanen og jeg klar til afgang på Toustrup St. Vej – th. Festen i forsamlingshuset

Birgitte fortsatte i 8. og 9. klasse på Fårvang skole. Derefter kom hun på EFG levnedsmiddellinje og siden i lære som butiksslagter i en slagterforretning i Ry. Derfor er hun fantastisk til at lave mad! Jeg tog 8.-9. klasse på Kornmod i Silkeborg, men var ikke begejstret for at gå i skole, jeg ville hellere lave praktisk arbejde og havde allerede længe vidst, at jeg ville være mekaniker.

Straks efter at have afsluttet 9. klasse, fik jeg job som arbejdsdreng på Gummifabrikken i Låsby. Her var jeg, indtil jeg fik læreplads hos Saab-forhandler Verner Mortensen i Silkeborg. (Han havde også rødder i Sorring!) Som 11/12-årig ”arvede” jeg vores nabos gamle knallert. Jeg fik den også til at køre, så vi kunne køre ræs på markvejen. Siden kom flere knallerter til. Jeg havde fået indrettet et værksted derhjemme i det tidligere roehus. Der tilbragte jeg mange timer, ofte sammen med kammerater.

Herredsvejen 22, 5.11.1995

Da jeg havde afsluttet læretiden, skulle jeg aftjene værnepligt. Men der var et par måneder til, så i den tid arbejdede jeg hos Ib Lundgård, Horskilde Auto, som var beliggende i det gamle mejeri, Hovedgaden 99, i Sorring. April 1988 tiltrådte jeg som menig i Dronningens Livregiment, Nr. Uttrup. Efter hjemsendelse købte Birgitte og jeg sammen et hus på Rodelundvej i Glarbo. Birgitte var stadig hos slagteren i Ry, så det var en passende afstand til, at hun kunne køre på arbejde på sin Puch Maxi. – Jeg kom igen til Horskilde Auto, hvor jeg var et par år. Derefter søgte jeg til Silkeborg og kom først til Jens Nielsen/Volvo, derefter til Mercur biler, som senere blev købt af Ejner Hessel/Mercedes og Mitsubishi. – Til huset i Glarbo hørte en stor garage, som jeg indrettede til værksted. Der fik jeg mine første kunder. Jeg havde nogle gange været ude på Herredsvejen i Sorring for at få noget lavet hos Mogens Arhøj, som var ekspert i turbo-motorer. En dag spurgte han mig, om jeg ikke ville købe hans ejendom. Det kunne jeg godt tænke mig, men vidste ikke lige, hvordan det skulle lade sig gøre. Det endte dog med, at alle brikker faldt på plads, så vi flyttede til Sorring 1.10.1995.

2 måneder forinden havde vi fået vores første søn, Christian, så den første begivenhed, der blev fejret på Herredsvejen, var hans dåb.

Vi arbejdede stadig begge ude, Birgitte i Ry og jeg i Silkeborg, nu hos Carl Hjorth/Volvo og Renault. Samtidig fik jeg så småt gang i værkstedet hjemme, det betød lange arbejdsdage. Vi blev gift i Dallerup kirke i 1997, året efter blev søn nr. 2, Kasper, født. Efter barselsperioden skiftede Birgitte arbejdsplads til pålægsfabrikken Delika i Hammel. Jeg sagde mit job i Silkeborg op, og 1.11.1998 startede jeg ”Sorring Autotrim” på fuld tid.

I 2001 meldte jeg mig til en konkurrence udskrevet af ”Motormagasinet”, hvor man skulle dyste om at blive ”Danmarks bedste mekaniker”. Jeg vandt konkurrencen, det var en god reklame for mit dengang forholdsvis nystartede værksted.

Foruden titlen vandt jeg også 2 billetter til Formel 1. Så jeg tog Birgitte med til løb i Østrig i foråret 2002. – Jeg har i mange år været interesseret i motorsport. I mine unge år kørte jeg selv en lille smule. Først på crosser hjemme i grusgraven, senere ”Folkeræs” på forskellige baner i Jylland og på Fyn. Men det blev for tidskrævende. Bilen blev som regel smadret i hvert løb, så der skulle bruges lang tid på at gøre den køreklar til næste løb. Men jeg har været tilskuer flere gange både til Le Mans i Frankrig og Formel 1 flere steder i Europa.

Camilla blev født i 2003. Efter barselsperioden blev Birgitte hjemmearbejdende altmuligkvinde på værkstedet – og mange andre steder. Vi har lavet mange forbedringer/forandringer på ejendommen i tidens løb. I 2006 var det værkstedets tur. Der blev bygget til, så der blev et par ekstra arbejdspladser og lifte, et kontor, personalerum, toiletter og venterum til kunder.

Rejsegilde på værkstedstilbygningen

 

 

I årenes løb har vi haft en del lærlinge og svende på værkstedet. Jeg har droslet ned på folkeholdet og har nu kun en svend, Nicklas, som også er udlært her, Nicklas er naturligvis fra Sorring! – Han er i øvrigt oldebarn af vore naboer hjemme i Toustrup, mine ”reservebedsteforældre”, Esther og Jens Peter Mikkelsen. Selvfølgelig har jeg også Birgitte, som hele vejen har været min uvurderlige hjælp og støtte. Desuden er hun en fantastisk mor for vore børn.

Vi har gennem alle årene i Sorring været ”medspillere” i institutioner og foreninger: Børnehave, skole, idrætsforening, hallen, forsamlingshuse både i Sorring og Toustrup. Ikke at forglemme den årlige skitur med ”Sneexpressen” til Norditalien i uge 7 sammen med en masse gode folk fra Sorring og omegn. For en del år siden kom jeg i bestyrelsen for Sorring vandværk. Efter John Stephensens sygdom og død blev jeg formand. – Det giver en del arbejde – og indblik i undergrunden i området!

I 2017 overtog vi naboejendommen, Herredsvejen 28, der bor vores ældste søn, Christian, sammen med kæresten, Kirstine. Christian er udlært mekaniker hos Ejner Hessel, Tilst, hvor han stadig arbejder. Kasper er i lære hos Sanistål i Herning. I fritiden er han fitness-instruktør i Sorring-hallen, og i week-ender serverer han af og til på Knudhule Badehotel. Camilla går i 9. kl. på Sølystskolen i Silkeborg. Hun har fritidsjob i Sportmaster på Vestergade og på Silkeborg Højskole. Desuden er hun ivrig håndboldspiller. Hun skal på efterskole efter sommerferien.

Som det forhåbentlig fremgår, har vi befundet os godt i Sorring, og har planer om at blive her mange år endnu!

Hele familien samt hundene Lulu og Sille

 

Mogens Kaspersen

Har du en idé til at forskønne dit lokalområde?

Så er der mulighed for at søge penge til projektet.

Plan- og Vejudvalget og byrådet har besluttet at sætte 1,0 mio. kr. af til at få dine idéer til at forskønne lokalområder ført ud i livet. 

For at få tilskud fra denne pulje skal forskønnelsen ske på offentlige arealer og ved offentlige veje i byerne. Ud over tilskuddet vil Teknik- og Miljøafdelingen også gerne hjælpe med at tage kontakt til de ansvarlige for de offentlige arealer og evt. koordinere et samarbejde, hvis der er tale om et fællesprojekt.

Man kan søge op til 225.000 kr. til et projekt. Her er de 100.000 kr. i forvejen sat af til rådgivning og skitsering.

Tag fat i Sorring Lokalråd, hvis du har en idé til at forskønne jeres lokalområde. Det er Sorring Lokalråd, der skal sende ansøgningen til forskønnelsen.

Kontakt Sorring Lokalråd via lokalrad@sorring.dk eller via Facebook siden Sorring Lokalråd.

 

Find tidligere politiske beslutninger for Sorring her.

 

 

Med venlig hilsen

Sorring Lokalråd

Mig og Sorring – Toustrup – Bodil Van Rijn

AF BODIL VAN RIJN

Tak til Søren Serritzlew, som har rakt mig stafetten, som jeg nu snupper og vil hermed forsøge at berette om mit lange forhold til Sorring.

Mit navn er Bodil van Rijn. Jeg er 62 år. Gift med Hans, sammen har vi to børn – Astrid på 24 år og Jens på 21 år.

Jeg blev ansat i Gjern Kommunes hjemmepleje i februar 1987 – får nys om jobbet via oversygeplejersken på Risskov Børnepsykiatrisk, hvis svigerdatter Marie Hegndal, arbejdede i Hjemmeplejen. Jeg var heldig at få jobbet og lykkelig for det, da man skal have arbejdet i hjemmeplejen for at studere til sundheds­plejerske, hvilket var min plan.

Her lærte jeg virkelig noget om tavshedspligt. Man har en helt særlig måde at præsentere borgerne, der skal have besøg på. Der kom nemlig en beskrivelse på hvem han var søn af, far, fætter eller hvad ved jeg til. Alle kender alle, fordi de er i familie til hinanden i flere led eller har naboskab til hinanden. Som sundheds­plejerske har jeg også erfaret, at Sorring er et sted, man kommer tilbage til, om ikke andet, når man skal stifte familie. Man har måske lige været i Silkeborg, Låsby eller lignende forinden. Jeg havde skønne kollegaer og varme, interessante borgere, hvor jeg blev godt modtaget.

Jobbet blev ikke ringere af, at jeg skulle køre rundt i de smukkeste omgivelser. Jeg tænkte den gang, at det blev man nok ”mæt” af, men der er intet, der kunne være mere forkert. Jeg nyder det stadig, nu 32 år senere.

I større byer kan der være tendens til, at der opstår kvarterer, hvor alle ligner hinanden. Charmen ved Sorring er, at befolkningen er så forskellige, alle snakker sammen, hjælper hinanden, høj som lav. Så da der blev slået en sundheds­plejerske stilling op i Gjern Kommune et halvt år før endt uddannelse, vovede jeg at søge og minsandten, om jeg ikke fik den.

Jeg kørte frem og tilbage fra Aarhus det første ¾ år, før vi fandt drømmehuset. En nedlagt ejendom på Klintrup Hedevej. Min hollandske mand – Hans, følte sig som en herremand med ”alt det jord”, der hørte til – noget helt andet end ”det frimærke”, han er vokset op på.
Trods adressen lå i Hammel kommune, har vi altid følt, at vi boede i Sorring.

En af de første familier, jeg besøgte som sundhedsplejerske, var Ulla og Ivan Greve. Ivan beskrev levende aktiviteterne i Pottemageregnens Amatørteater forening. Det var lige noget for mig. Hvor har den forening beriget mit liv. Her har jeg mødt fantastisk engagerede mennesker, både på og omkring scenen. Her har jeg været med til at opføre mindre teaterstykker i Toustrup og Sorring Forsamlingshuse. Jeg har mange minder fra aftener, hvor vi øvede, og tiden under scenen i Sorring Forsamlingshus, lige før vi skulle op at optræde, var noget helt specielt. Jeg har også haft fornøjelsen af at være med til kæmpe opsæt­ninger bag skolen på amfi scenen. Det helt særlige ved de forestillinger var, at flere generationer var aktive og engagerede, og at alle aldre var repræsenteret.

Det har været fantastisk at opleve, hvad der kan skabes, når en hel landsby står sammen om det.

Da vores børn Astrid og Jens var 7 og 11 år, ville jeg gerne flytte ind til byen, så de havde lettere ved at komme hen til deres kammerater og fritids aktiviteter. At jeg mente Sorring og ikke Silkeborg, grinede kollegaer og andet godtfolk af.

Vi besluttede at bygge et træhus på Sanddalen på en grund, som Øyvind og Pernille Finsrud havde udstykket fra Sverriggården. Da jeg skulle afhente en pakke i Brugsen, kunne brugsuddeleren Sten Madsen fortælle mig, at Brugsens klubværelser var ledige fra juni. Så der boede vi ca. et ½ år, til vores hus stod færdig i december 2005. Et glimrende eksempel på, at har man et problem og åbner munden herom, så får man hjælp i Sorring.

Nogenlunde sammenfaldende havde vi den store kommunesammenlægning, hvor Gjern Kommune blev til Silkeborg Kommune. Dette gav anledning til at få nyt distrikt i mit arbejde som sundhedsplejerske. I 1988 startede jeg med at køre i Voel, Gjern og Sorring. Efter ca. 5 år, udelukkende Gjern og Sorring. Havde været der så længe, at jeg nærmest kendte alle skolebørnene, fra de var spæde. Det var helt rørende, da jeg fejrede 25 års jubilæum, modtog jeg blomster og vin fra de kæreste unge mennesker, som jeg havde besøgt som spæde, og hvor flere af dem stadig er bosat i Sorring. Så det var da med vemod at skifte til et andet distrikt, hvor jeg nu i stedet fremover skulle besøge familier i Sejs, Laven, Linå og Mollerup.

Her befinder jeg mig dog også godt. Gevinsten er, jeg kan nu kan færdes i Sorring, uden at være opmærksom på tavshedspligten i det sociale samvær.

Af bestyrelsesposter har jeg en periode været med i Teaterforeningens og knap ca. 15 år i Brugsens bestyrelse. Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi støtter op om at handle i vores nærsamfund, så det består. I bestyrelserne har jeg også mødt mange spændende mennesker, med hvem jeg har haft mange gode samtaler, diskussioner og hygge.

Jeg har nu i mange år spillet badminton i hallen, hvor vi får svedt og grinet. Efter badet får vi også snakket sammen på kryds og på tværs. Her bliver man holdt orienteret om, hvad der sker i vores lille by. Det var også her, jeg fik at vide, at Jørgen Boye og Per Morten Holm ville starte Sorring Skiklub. Heldigvis var der også plads til vores lille familie. I 2012 fyldte vi en bus og tog af sted til Italien. Vi glæder os alle fire til igen i år at komme afsted igen i uge 7. Nu med Mogens Kaspersen og hans bror Henrik som arrangører.

En gang om måneden er vi en flok kvinder, der mødes på skift hos hinanden. Vi har dannet en Læsekreds i 2011. Medlemmerne har været lidt skiftende. Her diskuteres de meget forskelligartede bøger, vi har læst, hvilket er meget berigende.

Som jeg forhåbentligt har fået beskrevet, så befinder jeg mig rigtig godt her i Sorring. Det gælder også i mit nabolag, hvor vi har hyggelige traditioner, og hvor hjælpsomheden er stor.

Sorring er en by, hvor vi interesserer os for hinanden og står sammen, når forandringer kan true det lille samfunds overlevelse. Det være sig snak om nedlæggelse af Sorringhus, buslinjen mm. Det gør mig stolt, så det glæder mig stadig, at der tilbage i 1987 var nogen, der gjorde mig opmærksom på stillingen i Gjern Kommune og dermed bragte mig og Hans til Sorring, og at Sorring blev byen, hvor vi stiftede familie.

Bodil van Rijn

Mig og Sorring/Toustrup AF SØREN SERRITZLEW

Mig og Sorring/Toustrup AF SØREN SERRITZLEW

Mange tak til Morten Skydsgaard for at sende stafetten videre til mig. Mit navn er Søren Serritzlew og jeg bor på Høghgårdsvej sammen med min kone Helle og vores børn Andrea og Emil.

Jeg arbejder i Aarhus på universitetet som forsker og lærer. Faktisk bragte jobbet mig til Sorring endnu før vi flyttede hertil. Jeg forsker nemlig i lokalpolitik og demokrati. Da kommunalreformen stod for døren tilbage i 2006 blev jeg spurgt om jeg ville fortælle om, hvad det ville komme til at betyde for Sorring at gå fra at være en del af Gjern Kommune til den nye store Silkeborg Kommune, der jo rækker helt fra Thorning i det vestlige Kjellerup til Bryrup i den gamle Them Kommune – og så til Sorring i den østligste del. Jeg husker levende den aften, for vi havde udset os Sorring som det sted, vi ville slå os ned og lade vores børn vokse op. Slutsedlen på Jettes og Sørens hus var allerede underskrevet. Jeg ville ikke falde ud af rollen som foredragsholder og snakkede derfor ikke så meget om flytteplanerne. Men mit første møde med byen var en vældig god oplevelse: En rundvisning på skolen, som så ud til at være et rart sted og et møde med folk i et stærkt lokalsamfund, hvor man går op i, hvad der sker. Så jeg fortrød bestemt ikke huskøbet. Foredraget handlede især om, hvordan demokratiet fungerer i store kommuner, og et af emnerne var skolelukninger. Det skulle nogle år senere vise sig at blive mere relevant end som så.

Helle og jeg flyttede hertil i april 2006, fire måneder før Andrea blev født og tre år før Emil kom til. Vi havde travlt med både arbejde og med at være en nystartet familie, men vi lærte stille og roligt byen at kende, mest gennem Andrea og Emil. Først i de helt små cirkler på rundture med barnevognen. Så igennem dagpleje, vuggestuen, børnehave. Derefter skolegang, fodboldhold, badminton og meget andet. Selv involverede jeg mig i skolebestyrelsen, hvor jeg som formand har kontakt til både folk her i byen og med kollegaer i andre skolebestyrelser i kommunen.

Jeg må indrømme, at der også var praktiske grunde til at vi valgte Sorring. Helle arbejdede dengang i Viborg, og hvis man leder efter et sted med en god børnehave og skole på linjen mellem Aarhus og Viborg, er Sorring et ret godt bud. Hurtig adgang til det halve Midtjylland via motorvejen og med de bedste rammer for børnene hjemme i landsbyen. Men Sorring er meget mere end et praktisk sted at bo. Her er fred og ro og højt til himlen. Få minutters gang mod syd og man har udsigten, lidt mod øst og man er på toppen af Danmarks smukkeste natur – Sorring Loddenhøj er vistnok en hel meter højere end Himmelbjerget! Gudenåen og Julsø er blandt de smukkeste steder jeg kender. Den bedste måde at komme omkring på her er i kajak – eller til nøds i kano, hvis familien skal med. Sukkertoppen, Sminge Sø og Troldhøjen ligger en kort køretur væk, og det benytter vi os af, så tit vi kan.

Men først og fremmest er Sorring et fællesskab, som det er godt at høre til. Det gælder for børnene. Det er noget særligt at vokse op sammen – og derfor bliver Sorring en stærk base, for dem der har haft deres barndom her. Det er jeg glad for at vores børn er en del af. Men det gælder også for alle andre. Jeg synes, at vi her i Sorring er gode til at bakke op om vores by. Det bringer mig tilbage til skolelukningerne.

Når man er en del af en stor kommune som Silkeborg, skal man passe på ikke at blive glemt og klemt. Det var lige ved at gå galt i 2015, hvor der var planer om at sammensmelte de 27 skoler i Silkeborg til ni store skoledistrikter. Det ville betyde, at vi ikke længere ville have vores egen skole her i byen – og at børnene ville kunne blive flyttet rundt mellem forskellige matrikler, så klassestørrelsen kan optimeres. Skolen er vigtig, selvfølgelig først og fremmest for børnene, som nyder godt af at gå i en dejlig skole med engagerede og dygtige lærere og pædagoger. Men den er også afgørende for byen. Uden skolen vil flere familier flytte væk og færre flytte hertil. Da vi i skolebestyrelsen protesterede over planerne, mødte vi en ganske overvældende opbakning fra hele byen. Til et af byrådsmøderne opfordrede vi alle til at møde op og vise deres modstand. Det var koordineret med alle 27 skoler i hele Silkeborg Kommune, men det var os fra Sorring, der fyldte byrådssalen. Og forhallen med. Det er godt gået af en by med godt 1.000 indbyggere – ud af Silkeborg Kommunes mere end 90.000. Det var helt klart med til at gøre en forskel. Det blev klart – også inde på rådhuset i Silkeborg – at Sorring også er en del af kommunen. Den samme opbakning til vores fællesskab her i byen kunne man se i kampen for Sorringhus, i alle de fine ting, der er sat i gang i regi af Sorring Voel Landsbyklynge – og i solbærmarker, mosterier, STIF og meget, meget mere. I Sorring gider man godt kæmpe for byen og for det vi har sammen – jeg er stolt af at bo sådan et sted. Søren Serritzlew

Mig og Sorring af Morten Riis Skydsgaard

Først vil jeg starte med at takke Michael Egebjerg Sandberg for at sende stafetten videre til mig og dermed muligheden for at fortælle en bid af min historie.

Mit navn er Morten Riis Skydsgaard. Jeg er 42 år og bor i Sorring på 11. år sammen med min dejlige kone Tanya og vores to drenge, Jakob på 11 år og William på 9 år.

Jeg er født og opvokset i Voel, hvor mine forældre stadig bor i dag. Efter nogle år i Herning ifm. uddannelse flyttede jeg til København for at opleve noget andet end det midtjyske. Men ude godt, hjemme bedst, og der herskede aldrig tvivl om, at Tanya og jeg ville rykke tilbage til Jylland, når det blev tid til at udvide familien. Det blev så i 2007 hvor Jakob kom til verden. Sorring lå godt i forhold til både job og familie/barnepiger, og i de 12 år hvor jeg havde været væk fra lokalområdet, havde byen oplevet en stor udvikling med mange tilflyttere. Sorring opfyldte også vores kriterier for daginstitution, skole, indkøbsmuligheder og højt til himlen.

Min far var i sit arbejdsliv økonomidirektør i den gamle Gjern Kommune, hvorfor jeg har lagt ører til megen kommunalpolitisk snak i mit barndomshjem. Om det er derfor jeg altid har været interesseret i lokalpolitik, skal jeg ikke kunne sige. Det startede i det små med at jeg tiltrådte forældrebestyrelsen i vuggestuen/børnehaven og senere i skolebestyrelsen, hvor jeg netop er valgt ind for 4 år mere.

I 2015, hvor den store skolestrukturdebat i Silkeborg kommune buldrede af sted, blev jeg for alvor politisk aktiv. Truslen om at man ville lukke Sorring skole, som vi kender den i dag, fik mig i den grad op af stolen. I den forbindelse havde jeg en god dialog med daværende byrådsmedlem Mia Schmidt fra det konservative folkeparti, og da hun i starten af 2017 spurgte, om jeg ikke ville stille op som kandidat for partiet, slog jeg til. Det har jeg ikke fortrudt et øjeblik. Jeg oplevede at være en del af et kommunalvalg på godt og ondt. Heldigvis mest godt.

Jeg fik et rigtig godt personligt valg, men da partiet mistede en kandidat kom jeg ikke i byrådet i denne omgang. Sorring skal have tusind tak for den store opbakning.

Jeg har dog ikke opgivet lokalpolitik, og jeg arbejder fortsat aktivt for de ting, jeg brænder for, både som suppleant i byrådet, Sorring-Voel Landsbyklynge og som privatperson.

Sorring er en by i udvikling, og den vil i fremtiden bestå. Det tror jeg på, fordi vi her i byen står sammen, og vi har mange ildsjæle, der sørger for, at byen ikke dør hen. Det ses i både STIF, lokalrådet og mange andre steder. Det gør også byen attraktiv for tilflyttere, og derfor tror jeg også på at byen vil vokse i fremtiden.

Jeg fortæller stolt alle der gider lytte om den gode stemning i Sorring, som bl.a. mærkes om fredagen, hvor halvdelen af byen mødes ved “bland-selv-slik-væggen” i Brugsen. Til halloween hvor byen går all in for at give både børn og voksne en god oplevelse. Og når byen bakker op om “den hjemvendte DJ”, der giver koncert i STIF-hallen. Jeg vil til enhver tid anbefale andre at flytte til byen.

Til slut vil jeg takke alle borgere her i Sorring, som gør vores by til noget helt særligt – pga. jer har vi kunnet give vores børn en dejlig, imødekommende og tryg by at vokse op i.

Morten Riis Skydsgaard

 

 

 

Mig og Sorring – Michael Egebjerg Sanberg

AF MICHAEL EGEBJERG SANBERG

Jeg sender en stor tak til Anders Precht, for at videresende stafetten til mig.

Mit navn er Michael Egebjerg Sanberg, er 35 år er gift på 10. år med min skønne kone Mia, og sammen har vi børnene Fabian på 10 år og Nelli på 7 år.

Mia og jeg er begge vokset op i Tilst. Vi kom til Sorring i 2006, da andelsboligerne på Jordbærvej blev opført, og hvor vi indtil august i år har boet på Jordbærvej 16, og er nu ved at bygge hus på Bredsigbakke.

Til daglig arbejder jeg på et lager i Hasselager, hvor vi modner bananer, bl.a. til Brugsen i Sorring.

Årsagen, til vi flyttede til Sorring, var, at jeg dengang arbejdede som grave-fører hos en entreprenør, der havde sine fleste opgaver i Vestjylland.

Med de i forvejen mange kørte kilometer fra Tilst til Vestjylland, virkede Sorring ikke langt væk og med den kommende motorvej fra Aarhus til Herning, gav det mere mening at bo tættere på min arbejdsplads, uden at skulle flytte langt fra familien i Tilst.

Vi havde ikke tidligere kendskab til byen Sorring, andet end det var en by, man kørte igennem, når man kom fra Tilst til Silkeborg via Langelinie.

Andelsboligen blev købt, og vi flyttede ind november 2006, i starten som et springbræt, men endte med at bo der i 12 år, i et dejligt hjem, på en vej med en masse gode naboer.

Det lå ikke i kortene, at vi skulle blive i Sorring, men som årene gik, fik vi vores 2 børn, og med børn i Sorring, kan man ikke undgå at udvide sit netværk, med diverse sammenkomster i børnehøjde, hvor man mødes med andre familier i byen. Nu er 12 år gået, vi bor stadigvæk i Sorring, og har for nylig solgt vores andelsbolig, og er nu på vej mod nye eventyr på Bredsigbakke.

Da vores søn fik smag for sportens verden, og begyndte – ligesom mange andre børn i hans alder – til fodbold, og da der pludselig blev behov for en ny træner til hans fodboldhold, stod jeg klar, dog uden erfaring som træner, og min egen karriere inden for fodbolden var meget kort. Men jeg kunne da gøre mit bedste, om ikke andet kunne de da få lidt løbetræning.

Jeg har nu været træner for drengene i næsten 6 år, og har efterhånden fået en masse erfaring som træner, samt et indgående kendskab til min søns venner og omgangskreds.

Til en Sankt Hans aften for nogle år tilbage blev der i båltalen nævnt, hvor få der deltog til STIF`s general­forsam­linger, til trods for det store medlems­tal pr. indbygger, og med de nævnte tal, vakte det min opmærksomhed eller dårlige samvittighed. Jeg besluttede mig for, at jeg ville komme til alle fremtidige generalforsamlinger hvis muligt, især når jeg nu i forvejen var træner for et fodboldhold og havde 2 børn, der var aktive i foreningen.

Med deltagelse i generalforsamlingerne, har det nu resulteret i, at jeg i dag sidder som formand for vores fodboldafdeling. Det skal dog siges, at jeg meldte mig af lyst og ikke af nød, og har ikke fortrudt det siden. Det er utroligt givende, at kunne være med til at udvikle og bidrage til foreningslivet i byen.

STIF´s bestyrelse består af 7 ildsjæle, der hver brænder for deres virke, hvilket gør, at når vi mødes en gang om måneden, kan møderne hurtig trække ud, samtidig med det er hyggeligt. Det koster selvfølgelig meget af min fritid at være både træner og formand, men det er gået hen og blevet som en hobby for mig, og som træner har jeg stadig tid med min søn.

Igennem formandskabet har jeg igen udvidet mit netværk i byen, og det er jo fantastisk at køre igennem Hovedgaden og hilse på næsten alle, man kører forbi på sin vej. Det samme gør sig gældende, når man er ude at gå en tur, eller bare en tur i Brugsen, så hilser man på menneskene på sin vej.

Som frivillig får jeg lov til at være ”en del af noget større”. Jeg kan kun opfordre til at få meldt sig ind i en forening hurtigst muligt, hvis man trænger til at udvide sit netværk eller bare har noget på hjerte. Ikke nødvendigvis som formand, men der er altid brug for en frivillig. Det er de frivillige kræfter, der får byen til at være et godt sted at bo. Sorring tilbyder noget for en hver smag.

Sorring er en fantastisk by at bo i. Vi er ”byen under tårnet” og samtidig ”byen på toppen”. Måske ikke det flotteste tårn, men et vartegn der står højt i landskabet, og kan ses langvejs fra, både fra Nord, Syd, Øst og Vest. Sorring-tårnet er for mig lig med hjemme, hvor min familie sover trygt, og hvor mine venner og naboer bor. Her er trygt, vi står sammen, vi hjælper hinanden, og her er muligheder for aktivitet i alle aldre.

Jeg vil gerne benytte lejligheden, til at sende et stort tak til alle de frivillige kræfter der er i byen. De er i høj grad med til at gøre vores Sorring til et bedre sted at være.

Michael Egebjerg Sanberg

Mig og Sorring/Toustrup – Sv. Aage Mikkelsen

AF SV. AAGE MIKKELSEN

I huset der ligger på Johs. Jensens Vej 26 i Toustrup kom jeg til verden den 13. juni 1941. Huset var dengang delt i beboelse og snedkerværksted.
I min barndom var der SNE om vinteren og SOL om sommeren, og computer og tv endnu ikke kommet til Toustrup, hvilket bevirkede at vi børn var overladt til at bruge vores fantasi til selv at opfinde nye lege – vidunderlig barndom.

I 1947 køber forældrene så ejendommen på 4 tdr. beliggende Johs. Jensens Vej 62 og livets alvor begyndte – skolegang! Seks dage i folkeskolen og på syvende¬dagen – søndagsskole i missionshuset (Johs. Jensens Vej 36).
Her kunne vi børn så efter en times indoktrinering glæde os til Kirstine Frederiksens hjemmebagte kringle og saftevand – hvilket hjalp gevaldigt også på den åndelige fordøjelse.


Ringrideroptog

Om vinteren var der i forsamlingshuset atter skolegang, men nu var det danseskole! – Og det var ikke kropsnære danse, som argentinsk tango, vi lærte her. Nej det var rheinlænderpolka m.m. Sportslige aktiviteter blev afviklet i området imellem Johs. Jensens Vej 36 og 42, populært kaldet ”hullet”. Her blev der spillet håndbold. En ting som jeg særligt husker fra barndommen var sommerfesten. Her kunne man bl.a. opleve ringriderturnering. At tænke sig, der var så mange heste på gårdene at man kunne afvikle et temmelig stort ringriderstævne.


Karleholdet 1943

I ungdommens vår er der teltballerne i Sønderskoven. Ingen strøm til belysning, kun petromaxlygternes dæmpede skær, ingen forstærkere til musikken, her kunne de uforfalskede toner fra klaver, violin og tromme forplante sig fra teltet og blande sig med bøgetræernes grønne blade. Ved et skovbal traf jeg i 1958 mit livs lys, min lampes petroleum – INGER, den sødeste, kærligste og milde pige (mildheden har dog igennem de 56 år vi har været gift, haft en svag nedadgående tendens).

Flyttede til Aarhus i 1961, blev gift i 62, blev forældre til Elin i 65 og siden til Lars i 68. Efter 14 år i Aarhus begyndte ønsket om det rolige landliv at trænge sig på, og via min bror, som vidste at Børge Andersen havde et nybygget hus til salg i Sorring, blev det så til at vi blev prioritetsbestyrere af 14ay, Vibevej 9 i 1975.
125 kvm. hus – 1200 kvm. grund, hvor der så siden er kommet 1000 kvm. til.

Udover at passe hus og have blev vi begge en del af foreningslivet i Sorring. Bl.a. blev jeg formand i STIF. Blandt de ting der skete i de år kan nævnes, salget af den gamle bane, som frivillige havde udgravet og planeret i 1942. Banen lå der, hvor hovedparten af bebyggelsen på Høghgårdsvej nu ligger. Kommunen betalte 25.000 kr. for banen, men forpligtede sig også til at etablere den øverste af de to baner på Skolebakken. Det oprindelige klubhus på Skolebakken, bygget i 1974, blev udvidet første gang i 1980 og sidenhen i 82. Byggeriet af det gamle klubhus samt de to tilbygninger blev alt sammen udført af frivillig arbejdskraft!


Udgravning og planering af Banen

”We have a dream” i 1977 om, at der skulle bygges en hal i Sorring, lagde utrolig mange timer i forberedelserne, og fik den erfaring: bland aldrig politik og sund fornuft sammen. Politiske studehandler endte med at – Fårvang og Voel fik hver en hal og – Sorring en gymnastiksal ved skolen. En lokalpolitiker udtrykte det på denne måde: ”Godt nok fik I it en hal, men I fik da en sal huer I ka spel lidt bold”. I dag har Sorring sin hal takket være nye kræfter, blot med en tidsforskydning på 30 år.

Der kunne nævnes endnu mange ting fra de aktive år. Et par ting som blev til traditioner skal dog med. Traditioner skal jo have en begyndelse, og den 12. august 1978 startede der en; Parasoldag (nu torvedag). 32 boder, alle med parasol, smeden med sin transportable esse, Tut og Hartman med lervarer, og flere kunne nævnes.

I 1979 startede en anden tradition; flagalléen gennem byen på konfirmations-dage. Annette og Kaj Jensen skulle have Kent, Inger og jeg, Elin konfirmeret. Kaj og jeg opstillede selv flagstænger og satte flag op. To traditioner blev skabt, lidt stolt af at de lever endnu – ja, måske?

Skønne barndomsår i Toustrup og dejlige aktive og senior-år i Sorring. Men har nu nået en alder hvor jeg mange gange ser på min husketavle og ser på et lille digt af KNUD SØRENSEN:


MEN ENDNU

De ansigter
som omgiver mig
eller som jeg møder
rundt om
og som jeg ved
jeg kender
er begyndt
at tabe deres navne
og nu er jeg et sted
mellem to virkeligheder
en
hvor jeg er omgivet af ansigter
som jeg ved jeg burde kende
og en
hvor navne jeg kender
vandre ansigtsløse rundt

MEN ENDNU
når jeg ser mig i spejlet
kan jeg dog sige:
Ham der
det er jo mig

Mig og Sorring – Sonja Pedersen

Af SONJA PEDERSEN

Jeg betegner mig selv som tilflytter – selvom jeg er født og opvokset, lige præcis på den anden side af Sorring-skellet. Sorring-skellet er hvor Silkeborgvej bliver til Sorringvej, et par kilometer udenfor Sorring, mod Voel. Helt præcist er jeg født på Voel Østermark, pr. Silkeborg. Der var nemlig ikke hverken gadenavn, husnummer eller postnummer. Jeg gik i skole i Voel fra 1.-7. klasse.
Men jeg var mindst lige så tiltrukket af Sorring By, som af Voel By. For når det handlede om fritidsaktiviteter, som jeg kunne lide – så var der i Sorring en danseskole i Forsamlingshuset, hvor jeg var trofast elev gennem 15 dansesæsoner. Jeg startede med at spille håndbold i Voel KFUM, men valgte på et tidspunkt at forsætte min håndboldkarriere i Sorring-Toustrup Idrætsforening. Det betød ikke noget med hensyn til transporten. Afstandsmæssigt var det ligegyldigt, om jeg skulle cykle til Voel eller til Sorring, da jeg jo boede lige midt imellem.
Da jeg blev 15 år kunne jeg endda få lov til at køre på min storebrors Yamaha knallert, det var trods alt lidt nemmere.
Derfor har jeg hele mit liv haft mindst lige så stor tilknytning til Sorring, som til Voel. Med fælles overbygningsskole i Fårvang – så var der venner i alle nabobyer i gamle Gjern Kommune – så fællesskaberne var lige i nærheden.
Da Poul Erik og jeg ville købe hus, kiggede vi godt nok rundt omkring i oplandet, men vi endte i Sorring. Det tror jeg ikke var helt tilfældigt, for udover at det rigtige hus, til den rigtige pris på Drosselvej var til salg, så var der også et vist kendskab til byen, som har så meget at byde på og som tiltalte os. Her ville vi stifte familie.
Vi flyttede sammen til Sorring 1. maj 1983, vi blev gift i 1986 og vi har fået vores 3 børn Mette i 1989, Rikke i 1992 og Kasper i 1996.
Efter at være flyttet til Sorring fortsatte jeg med håndbold – nu på dameholdet – og der gik da heller ikke lang tid, før end både Poul Erik og jeg engagerede os i byens øvrige foreningsliv. Den forening vi har og fortsat nyder godt af, er Pottemageregnens Amatørteaterforening. Det er blevet til rigtig mange fantastiske oplevelser både for os hver især, men også for os alle 5, hvor vi har været involveret i samme forestilling. Ja, flere forestillinger er det faktisk blevet til, hvor vi i samlet flok, er taget til øvning på friluftsscenen ved Sorring Skole. En skøn fællesskabsfølelse både i vores egen lille familie og i byens teaterliv.

Jeg har været medlem af Pottemageregnens Amatørteaterforening siden 1986 og er fortsat aktivt medlem, mest i Cabaret.
Jeg forestiller mig, at jeg måske er det eneste medlem af Pottemageregnens Amatørteaterforening, som har slægtninge, som har været pottemager i Sorring og slægtninge som har spillet dilettant i Sorring.
Jeg er født på slægtsgården på Sorringvej (nr. 80), hvor min storebror i dag er 5. generation.


Maren og Niels Peter Jensen

Min oldefar og oldemor drev slægtsgården frem til 1916. Min oldefar (Niels Peter Jensen) var pottemager og min oldemor (Maren Jensen, 2. generation) var landmand. Min oldemor flyttede efter min oldefars død til Sorring i lejlighed på Hovedgaden (nr. 40) i 1930.

Jeg har også oldeforældre, som var bestyrere på Fattiggården i Dybdalen, og senere byggede hus på Dybdalsvej (nr. 14). Denne oldefar Fragtmand Carl Rasmussen spillede dilettant i Sorring, bl.a. sammen med sin søn Søren Rasmussen (min bedstemors bror). De er sammen med resten af holdet fotograferet i 1926, et foto som har været bragt i Midtjyllands Avis.

Faktisk har jeg Tip-, tip-tip- og i hvert fald tip-tip-tipoldeforældre, der er fødte, døbte og siden døde og begravet i Dallerup sogn, måske endda flere generationer. Stamtræets rødder ligger dybt for mig og Sorring.
I 2004 købte vi en byggegrund, da Sverrigsgården blev udstykket i Sanddalen. Vi fik solgt vores hus på Drosselvej (nr. 7) og i 2005 kunne vi flytte ind i vores nye hus, i Sorring!

Ane Kathrine og Carl Rasmussen Carl Rasmussens hus i Sorring –  Dybdalsvej nr. 14

Jeg er nok det man kalder lokalpatriot. Jeg har aldrig fortrudt, at jeg ikke kom længere væk hjemmefra. Den yngre generation benytter sig af, at verden er blevet meget mindre. Vores 3 børn har været (og én er i øjeblikket) på længerevarende rejser ude i verden. Det er en fornøjelse, at det er muligt.
De vender glade hjem til Sorring og de skønner på, at der er mange bekendte at hilse på, når de f.eks. er med i Brugsen for at handle ind. “Det er det fede ved at komme hjem” – som de siger. Vores ældste datter har da også valgt at stifte familie her i byen, for hvorfor ikke bo, der hvor man ved, at der er dejligt at være.

< Page 2 of 3 >