Bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer Telefon E-mail
 Gitte Rasmussen, formand  40 36 66 56 gnyffer@gmail.com 
 Egon Kristensen, sekretær  30 23 86 95 kristensen.egon@outlook.dk
 Rikke Dahlberg, kasserer  22 47 67 22 rikke@sanddalen.dk
 Berit Løhde, medlem  29 92 67 94 glenn.berit@privat.dk
 Iben Stagaard, PR og IT  30 63 34 90 stagaard79@hotmail.com