Internetgruppen Sorring – generalforsamling

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 27/05/2019
19:30 - 21:00

Lokation
Sorring Forsamlingshus

Kategori


Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i foreningen Internetgruppen Sorring mandag den 27. maj 2019 kl. 19.30-21.00 i Sorring Borger- og Kulturhus

DAGSORDEN:

  1. Valg af ordstyrer.
  2.  Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner, herunder investeringer.
  3. Fremlæggelse af årsregnskab, herunder budget og kontingent.
  4. Forslag fra bestyrelsen.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg til bestyrelsen.
  7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden(post@sorring.dk) senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

Vi tror på værdien af at præsentere hele Sorring-området på et sted: www.sorring.dk.

Der skal altid – via Sorring.dk – være adgang til aktuel og relevant information om lokale virksomheder, institutioner og foreninger m.m.

Så kom og lad os høre dine/jeres tanker og idéer til forbedringer. Sammen kan vi gøre Sorring.dk til stedet, hvor man hurtigt kan finde frem til de relevante lokale muligheder og tilbud.

Posted in: Miniavisen, Sorring.dk

Written by Henrik