indkaldes til ordinær generalforsamling i PAF

Kære PAF-medlemmer!
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Pottemageregnens Amatørteaterforening – PAF

Torsdag den 27. maj 2021 kl. 19.00 Torsdag den 27. maj 2021 kl. 19.00 i Gøgleriet – Hovedgaden 18 – 8641 Sorring

Dagsordenen for generalforsamlingen er som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning og aktivitetsplan 2021.
 3. Regnskab, herunder fremlæggelse af budget.
 4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent.
  • (Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før – enten via mail til gnyffer@gmail.com eller pr. brev til Gitte Rasmussen, Høghgårdsvej 3, 8641 Sorring).
 5. Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen.
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. På valg til bestyrelsen er Gitte Rasmussen, Iben Stagaard og Rikke Dahlberg. (Gitte modtager genvalg; Iben og Rikke modtager ikke genvalg)
 8. Valg af revisor og suppleant.
 9. Eventuelt.

Der bliver ikke mulighed for den sædvanlige korsang/fællessang, men traditionen tro vil der efter Generalforsamlingen blive lejlighed til at nyde det sædvanlige ostebord. Vi får også mulighed for at fejre vores 40-års-jubilæum, som måtte aflyses d. 9. december 2020.

Vi glæder os til at se jer.
Gode teaterhilsner
Bestyrelsen

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 27/05/2021
19:00 - 21:30

Forening


Posted in: Pottemageregnens Amatørteaterforening

Written by Henrik

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*