Generalforsamling i Gøgleriet

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 21/02/2019
19:00 - 22:00

Lokation
Gøgleriet

Kategori


Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Pottemageregnens Amatørteaterforening – PAF

Torsdag d. 21. februar 2019 kl. 19.00 i Gøgleriet – Hovedgaden 18 – 8641 Sorring

Dagsorden for generalforsamlingen er som følger:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning og aktivitetsplan 2019
  3. Regnskab, herunder fremlæggelse af budget
  4. Indkomne forslag (Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før – enten via mail til gnyffer@gmail.com eller pr. brev til Gitte Rasmussen, Høghgårdsvej 3, 8641 Sorring)
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg til bestyrelsen er Gitte Rasmussen, Rikke Dahlberg og Carsten Staunstrup. (Carsten modtager ikke genvalg).
  6. Valg af revisor og suppleant
  7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der være lidt fællessang og PAF er vært ved en let anretning.

Bestyrelsen

Posted in: Miniavisen, Pottemageregnens Amatørteaterforening

Written by Henrik