AktivitetsGården

Skole for unge med særlige behov under den nye STU uddannelse (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).

Se mere på hjemmesiden
www.aktivitetsgaarden.dk